Az Igazgatóság vezetői


Vissza

Dr. Hábermayer Tamás

Rendfokozat: tűzoltó ezredes

Munkahely: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Beosztás, munkakör: igazgatóhelyettes

Levélcím: 7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22.

E-mail cím: tolna.titkarsag@katved.gov.hu

Önéletrajz:

Hivatásos pályáját katonaként kezdte kiképző szakaszparancsnokként, majd térképésztiszti, összekötőtiszti, századparancsnok-helyettesi feladatokat látott el. Ezt követően négy éven át polgári védelmi kirendeltségvezető, később tűzoltóparancsnok-helyettes volt Kalocsán. Széleskörű tapasztalatokat szerzett békefenntartó műveletek végrehajtásában, külszolgálaton. Részt vett árvíz elleni védekezésben, valamint a vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolásában. 


Szakmai pályája:

2002-2007 A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképző Központján szakaszparancsnok, majd századparancsnok-helyettes, később kiképzőtiszt

2007-2011 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kalocsa Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője

2012-2013 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kalocsa Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese

2013-2014 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség főfelügyelő-helyettese  

2014. december 22-től a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese


Tanulmányok:

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen katonai vezető (tüzér) szakon végzett, később a Szegedi Tudományegyetem jogi karán szerzett diplomát. 


Kitüntetések:

Árvízvédekezésért Szolgálati jel

Békefenntartásért szolgálati jel

Rendkívüli helytállásért vörösiszap-katasztrófa érdemjel

Többnemzetiségű Hadosztály Szolgálati jel