Gemenc Mentőcsoport


A Gemenc Mentőcsoport (GMCS) célja
Az ENSZ és az EU humanitárius programjaihoz igazodva, illetve a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén megkötött két és többoldalú egyezményekben vállaltaknak megfelelően, a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok (A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény; A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet) alapján, olyan speciális rendeltetésű önkéntes Mentőcsapat létrehozása, felszerelése, működtetése, alkalmazási feltételeinek megteremtése, amely megfelelő vezetés és logisztikai biztosítás mellett alkalmas komplex vízkárelhárítási (ár-, és belvízvédelmi, valamint kutatás- mentési tevékenység), védekezési tevékenységek végrehajtására.

A cél tehát olyan képességű csapat megalakítása, amely az EU polgári védelmi mechanizmusának megfelelően hosszabb távon is képes hozzájárulni a régióban esetlegesen bekövetkező ár- és belvízi, valamint vízminőségi katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez, és a normál élet visszaállításának biztosításához.

További információk a mentőcsoportról