Infrastruktúrális rendszerek


Infrastrukturális rendszerek

Az infrastrukturális rendszerek üzemzavara komoly problémát okozhat a társadalom életében és a gazdaság működésében.

GÁZVEZETÉK HÁLÓZAT

Gázvezeték hálózat sérülésének esetei:
  • A vezeték nyomvonalának közelében végzett építési munkák során,
  • Az árvíz, belvíz, felhőszakadás következményekor a mélyebb területekre lezúduló víz kimoshatja a gázvezeték körül a talajt és a szabaddá vált vezetéket az elsodort műtárgyak átszakíthatják,
  • A vezetékes gáz által üzemeltetett készülékek és berendezések üzemeltetési szabályainak megsértésekor.
Gázvezeték sérülésekor a szabadba kerülő gáz a domborzati viszonyoknak és az időjárási viszonyoknak megfelelően veszélyeztetheti a veszélyzónában lévő lakosságot, gazdálkodó szerveket, vállalkozásokat, intézményeket és a legfontosabb anyagi javakat.
 
VILLAMOSVEZETÉK-HÁLÓZAT

A villamosvezeték hálózat energia tárolására alkalmatlan, amennyiben megszűnik az ellátás, áramkimaradás következik be, az energia máshonnan nem pótolható. Legsérülékenyebb része a szabadvezetékes hálózat, amelynek szakadását a fizikai behatásokon kívül okozhatja a tartóoszlop sérülése, de bekövetkezhet katasztrófák másodlagos hatásaként is. Kevésbé veszélyeztetettek a transzformátor állomások, melyek a középfeszültségű hálózatokig duplikálva vannak és az átkapcsolás automatikus, azaz mindkettőnek egyszerre kell meghibásodnia ahhoz, hogy áramkimaradás legyen. A földkábelek ezzel szemben védettebbek, a közművekkel kapcsolatos munkák során kerülhetnek veszélybe.

VÍZ - ÉS CSATORNAHÁLÓZAT

Az áradások, az özönvíz jellegű esőzések és felhőszakadások a domborzati viszonyoktól függően veszélyeztetik a víz- és csatornahálózatot, a kutakat és a szennyvíztelepeket. A vízzel elárasztott szennyvíz telepek, csatornahálózatok közvetlen veszélyt jelentenek a környezetre. Az elárasztott területeken a csapadékvíz elfolyása is lehetetlen. Ugyanakkor a hálózatok nagy átmérőjű nyomóvezetékeinek törése is veszélyt jelent a környező épületekre, közmű hálózatra.
Gondot okozhat a vízkivételhez szükséges áram kimaradása. Ez esetben a vízellátásra addig lehet számítani, ameddig a szabadesésű rendszerekben víz található. Eredetileg a rendszerek úgy vannak tervezve, hogy áram kimaradás esetén 12 óráig biztosítsák az ivóvíz ellátást.
Az áram kimaradása a szennyvízhálózat nyomócsöves vezetékeinél és az átemelőknél jelent súlyos problémát.
Az ivóvíz ellátás kritikus eleme a vízminőség ellenőrzése, hiszen a kutak és a fogyasztók között a szennyeződést csak akkor észleljük, ha már bekövetkezett .

TÁVHŐ HÁLÓZAT

A távhő ellátással rendelkező településeken (Bonyhád, Szekszárd, Tolna) álló távfűtésű lakások ellátásának kimaradását elsősorban a vezetékek mechanikai sérülése okozhatja. Számolnunk kell azonban más infrastrukturális elemek hatásaival is. Áram kimaradás vagy a gázszolgáltatás szünetelése esetén a fűtőművek leállhatnak.