Közlemény


Fővárosi és megyei iparbiztonsági információs központok kialakítása című projekt


A mustgáz-mérgezés megelőzhető!


Emelkedik a szabadtéri tűzesetek száma - többségük megelőzhető! 


A jégen tartózkodás szabályai


Lakossági felhívás a vízelvezető árkok karbantartásának fontosságára

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi kirendeltségeinek polgári védelmi felügyelői szakmai felügyelete mellett a területileg illetékes katasztrófavédelmi megbízottak folyamatosan ellenőrzik a települések vízelvezető rendszereinek állapotát, melyre május hónapban is kiemelt figyelmet fordítanak.  

A kirendeltségek illetékességi területén található településeken a védekezésben érintett szervezetek képviselőinek bevonásával folytatják le a belterületi vízelvezető-rendszerek helyszíni szemléjét, mellyel a hirtelen lezúduló csapadék okozta károk megelőzése a cél. 

A települések árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék. A lakosság és az anyagi javak védelme érdekében a szemlék során felmérésre kerülnek a települési csapadékvíz-elvezető rendszerek állapota annak érdekében, hogy az árkok, valamint az átereszek folyamatosan képesek legyenek a hirtelen lezúduló rendkívüli mennyiségű csapadékot elvezetni.

Az elhanyagolt, nem megfelelően karbantartott vízelvezető árkok jelentős vízkárokat okozhatnak rendkívüli időjárás estén a településeken.

A szemlék során feltárt hiányosságok megszüntetését célzó intézkedési javaslatok végrehajtásában, vagyis a csatornák karbantartásában, az akadályok felszámolásában részt kell vállalniuk az önkormányzatoknak, a gazdálkodó szervezeteknek, és az állampolgároknak is.

A katasztrófavédelem ezúton is kéri a lakosság segítségét az ingatlanok környezetében lévő csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek karbantartására és szükség szerint azok tisztítására. A kellő időben elvégzett megelőző tevékenység jelentős anyagi károktól óvhatja meg a települési ingatlanokat.

Előzzük meg azt, hogy a környező kertekben vagy akár lakóházakban kárt tegyen a víz és gondoskodjunk az árkok tisztításáról!


Lakossági felhívás tűzesetek megelőzésére, valamint a bejelentések alapvető szabályai

 A múlt hét folyamán a szekszárdi tűzoltóknak több alkalommal kellett ugyanazon helyre vonulniuk. A város egyes közterületein, illetve a házak udvarában jelentős mennyiségű felhalmozott éghető anyag található, melyek meggyulladásából több esetben keletkezett jelentős tűz. Az ilyen jellegű tűzesetek nagy többsége emberi mulasztás, felelőtlenség miatt következik be. Ez nemcsak környezetvédelmi kárt jelent, de növeli a tűzoltói vonulásokat is, ami nem kis anyagi terhet ró közvetlenül a katasztrófavédelemre és a tűzoltóságokra, közvetve pedig az adófizető állampolgárokra. Ezért kérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felhalmozott, illetve a kerti hulladékot a lomtalanítások alkalmával távolítsák el otthonaikból.

Magyarországon a kerti hulladék égetése egységes szabályozás szerint tilos. Vannak azonban olyan települések, ahol ez valamilyen formában mégis megengedett, erről az adott település honlapján, vagy az önkormányzatnál érdeklődhet.

Az elmúlt időszakban számos szabadtéri tűzhöz is kellett vonulniuk megyénk tűzoltóinak, amelyek a gyors és hatékony állampolgári bejelentéseknek köszönhetően sehol sem tudtak összefüggő, nagy kiterjedésű tűzesettekké fejlődni.

Nagyon fontos a kezdődő tüzek azonnali, pontos bejelentése, jelzése a tűzoltóságok rajainak gyors kiérkezése érdekében.

Amikor valaki hívja a 105-ös, ingyenes számot, a jelzés a hozzá legközelebbi tűzoltóságra fut be. Ha a bejelentés valódinak bizonyul, a híradó ügyeletes azonnal elindítja a szükséges rajok riasztását és tovább folytatja a bejelentő kikérdezését, tehát a kikérdezés időtartama nem késlelteti a tűzoltók kivonulását. A szükséges információt az ügyeletes a kikérdezés befejezése után rádión továbbítja a kivonuló rajok felé.

Nagyon fontosak azok a kérdések, amelyek az eset pontos helyére (település, utca megnevezése vagy terület, út km szelvényszám), az életveszélyre vagy a tűz kiterjedésére vonatkoznak, hiszen a jelzést értékelő ezekből az adatokból dönti el, hogy milyen számú rajok kivonulását rendeli el. Egy lakóház tüzéhez 2-3 rajt, míg néhány négyzetméteres gaztűzhöz fél rajt fog kirendelni és ez a költségek oldaláról sem mindegy.

Egy tűz jelzéséhez az alábbi adatok szükségesek:
-         A tűzeset pontos címe (település, utca, házszám), helye
-         Mi ég, mit veszélyeztet, van-e életveszély vagy robbanásveszély? (gázpalack?)
-         Mekkora a terjedelme négyzetméterben?
-         A bejelentő neve, elérhetősége

Továbbra is várjuk tűzeset vagy baleset esetén a bejelentéseket a fenti tartalommal a 105-ös, ingyenesen hívható számon. 

                                                                                             Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                                                                                    „Magyarország szolgálatában a biztonságért”


Villámcsapások és védekezés

Magyarországon elsősorban május közepétől augusztus végéig számíthatunk villámlással járó viharokra. Hazánkban évente 20-40 embert ér villámcsapás, ezek többsége szabadterületen következik be.  A villám a legkisebb ellenállású utat keresi, ezért az élő szervezetek magas víztartalmuk, következésképpen alacsony villamos ellenállásuk miatt potenciális veszélynek vannak kitéve. Az emberi testet érő közvetlen villámcsapás élettani hatása a nagyfeszültség okozta sérülésekhez hasonlít. A villámáram a belépési és a kilépési ponton égési sérüléseket okozhat, az ereken és a perifériás idegrendszeren átáramolva pedig tönkreteheti a mozgást irányító és az érzeteket továbbító idegkötegeket. Emiatt még a kisebb villámcsapás által okozott áramütés is azonnali szívleálláshoz, halálhoz vezethet. Abban az esetben van esély a túlélésre, ha az áram a testfelszínen folyt keresztül, de ilyenkor is felléphet bénulás, amnézia, görcsök, égés vagy szívkárosodás.

 
A villámcsapás közvetve arra is hatással van, aki csak a közelében tartózkodik. Egyrészt a villám árama a talajban a földet érés helyétől minden irányban szétterjed. A villámcsapás talppontjától számított nagyjából háromméteres körzet veszélyzónának minősül, mert a két lábfej között keletkező feszültségkülönbségnek szintén súlyos következményei lehetnek. A villám által keltett jelentős nagyságú elektromágneses erőtér önmagában is okozhat szívritmus-zavarokat.
Akit villámcsapás ért, azt 24 órás megfigyelésre kórházba kell szállítani még akkor is, ha látszólag nem is történt komolyabb sérülés.
 
Az elsősegélyről:
–        Azonnal hívjon mentőt!
–        Ellenőrizze, hogy a sérült lélegzik-e, van-e pulzusa, helyezze biztonságba az időjárás viszontagságaitól, gondoskodjon róla, hogy ne fázzon és melege se legyen.
–        Ha a sérült eszméleténél van, helyezze stabil oldalfekvésbe. Közben figyelje, hogy rendesen lélegzik-e.
–        A további sérülések kezelése: az égési sérüléseket steril sebkötöző anyaggal fedje be, ha csonttörés is van, ne nyúljon az érintett testrészekhez.
–        Ha a légzés leállt, de érezhetően van pulzus, lélegeztesse a beteget szájból szájba, ha a pulzus nem tapintható ki, alkalmazzon szívmasszázst.
–        Ha a betegnek megállt a szíve, fektesse a hátára, és alkalmazzon mellkaskompressziót!
 
 
Teendők villámlás esetén:
–        Ha van egy ház a közelben, legjobb, ha annak közelébe húzódunk, az épület villámhárítójától (ha van) legalább 3-4 méterre.
–        Lehetőség szerint menjünk be egy házba.
–        Ne álljunk az ablakhoz, azokat zárjuk be.
–        Kerüljük az antennák, nagyobb fémszerkezetek közvetlen környezetét.
–        Ne tartózkodjunk vízben.
–        A villám általában a térség legmagasabb pontjába csap bele, ezért nem ajánlott magányos vagy erdőszéli fa alá húzódni.
–        Ha sík területen tartózkodunk, legjobb, ha leguggolunk, összezárjuk lábfejünket, és ebben a helyzetben várjuk meg, míg elvonul a vihar.
–        Viharos időben lehetőleg maradjunk az autóban, zárt ajtók és ablakok mögött. Az autó fémkarosszériája ún. Faraday-kalitkát képez, ezáltal jó védelmet nyújt a villámcsapás ellen. 
 
 
Védekezés a villámcsapás hatásai:
 
A villámvédelem szerepe, hogy csökkentse a villám által az építményeket, illetve személyeket érő sérülések és meghibásodások bekövetkezésének valószínűségét, súlyosságát. A villámvédelem eszköze a villámhárító, amely az biztosítja, hogy közvetlen villámcsapás esetén se keletkezhessen az építményben tűz, és az építményben tartózkodókat ne érhesse villámeredetű áramütés. A villámvédelem másik eszköze az úgynevezett túlfeszültség-védelmi rendszer, amely a villamos hálózatba épített eszközök segítségével a villamos berendezéseket óvja a közvetett (akár az építménytől 1-2 km-re bekövetkező) villámcsapás hatásától. A szakszerűen kiépített villámvédelmi rendszer nagyfokú biztonságot nyújt a villámok közvetlen és közvetett hatásaival szemben.
 
Adatok:
 
A katasztrófavédelem és a tűzoltóságok adatai szerint 2010-ben 11 jelentősebb tűz keletkezett villámcsapás következtében. Hat esetben a tűz közvetlen következmény volt a villámcsapásnak, ötször közvetett hatás volt kimutatható. 2011-ben hat jelentős tűzeset volt összefüggésbe hozható villámcsapással. Ötször annak közvetlen következménye volt, egy esetben közvetett hatásról beszélhetünk. Mindegyik tűz nyáron, június-augusztusban keletkezett. 2012 májusáig két, villámcsapással összefüggésbe hozható tűz keletkezett.


Forrás: www.okf.hu
 

Sajtóközlemény

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseinek megfelelően Tolna megyét is elérte a rendkívüli időjárás. Ennek következtében Tamási Járásban rendkívüli helyzet alakult ki, a közlekedés igen nehéz a hóátfúvások, elakadt kamionok, árokba csúszott járművek miatt.

A Tamási Helyi Védelmi Bizottság rendkívüli ülést hívott össze a helyzet kezelése érdekében.

A veszélyeztetett településeken az úton rekedtek a művelődési házakat, vagy iskolákat vehetik igénybe melegedő helyként. Az este folyamán várhatóan buszok fognak indulni konvolyban Tamásiból, hogy az otthonuktól távol maradtakat hazajuttassák. Akit nem tudnak hazajuttatni, azoknak Tamásiban kollégiumban biztosítanak szállást. Kérjük, hogy figyeljék helyben a híradásokat.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja mindenki figyelmét, hogy senki ne induljon útnak, akik pedig úton vannak, azok pedig fokozott figyelemmel közlekedjenek, és Tamási Járást lehetőleg kerüljék el!

 


Sajtóközlemény

A KATASZTRÓFAVÉDELEM KÖZLEMÉNYE A rendkívüli időjárás elmúlt 24 órájáról, 2013. március 15. 07:30

Tolna megyében a kialakult helyzet az éjszaka folyamán sem sokat változott. A közlekedés továbbra is a 61-es és 65-ös utakon a legnehezebb, a legkritikusabb a helyzet Tamási és Dombóvár járásokban.

Több mint négyszázan voltak kénytelenek az otthonuktól távol tölteni az éjszakát, az ő ellátásukról a Katasztrófavédelem, a Megyei Védelmi Bizottság és a Tamási Helyi Védelmi Bizottság folyamatosan gondoskodik. Amint az időjárás normalizálódik és lehetővé teszi, hazajuttatásukról is gondoskodnak a szakemberek.

A Közút gépei folyamatosan dolgoznak az utak tisztításán, ami azért nem egyszerű, mert a viharos szél folyamatosan hótorlaszokat emel a megtisztított útszakaszokra.

A megye tűzoltói az éjszaka folyamán és jelenleg is folyamatosan dolgoznak a bajba jutott autósok mentésén, segítésén.

A www.tolna.katasztrofavedlem.hu honlapunkon és a helyi rádióadókon folyamatosan friss információkkal szolgálunk.

A Katasztrófavédelem továbbra is azt kéri mindenkitől, hogy senki ne induljon útnak!

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye az elmúlt 24 óráról:

Országszerte fennakadásokat okozott a rendkívüli időjárás. A meteorológiai szolgálat délutántól fokozatosan a legmagasabb szintű, piros riasztást adta ki összesen 8 megye (Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém, Somogy, Zala, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg) 59 kistérségére hófúvás miatt.

Az ország számos pontján volt szükség a katasztrófavédelem, a rendőrség, a készenléti szolgálatok és az együttműködő szervezetek, valamint a karitatív szervezetek segítségére. A hivatásos katasztrófavédelmi erők 920 fő 209 eszközzel, a rendőrség 412 fővel és 189 eszközzel, a honvédség 12 fővel és 6 eszközzel, az önkormányzati és önkéntes tűzoltók 296 fővel és 65 eszközzel, a polgári védelmi szervezetek 8 fővel, valamint a mentők 174 fővel és 69 eszközzel, a közútkezelők 660 fővel és 635 eszközzel, a polgárőrség 74 fővel és 30 eszközzel, a karitatív szervezetek 24 fővel és 4 eszközzel vettek részt az elmúlt 24 órában a téli időjárással összefüggő káresetek felszámolásában.

138 embert sikerült a hóban elakadt járműből kimenteni. Több mint százan sérültek meg különböző közúti és egyéb balesetekben. Az úton rekedtek ellátása érdekében az érintett megyékben 227 melegedő szálláshely került kialakításra, amelyeken eddig több mint 8000 embert helyeztünk el. Ellátásuk folyamatosan megoldott takarókkal, meleg teával és szendvicsekkel. Az úton rekedt utasok közül, akik nem kívánták a gépjárművüket a helyszínen hagyni, melegedő buszokat biztosítottunk és gyermekeiket a legközelebbi melegedőhelyekre szállítottuk.

A katasztrófavédelem megerősített ügyeleteire az érintett megyékben az intenzív havazás következtében több ezer segélyhívás érkezett. A ma kora reggeli órákig több mint 1000 helyszínen avatkoztak be a katasztrófavédelem egységei.

Veszélyes árut szállító járművet nem ért baleset. A katasztrófavédelmi hatóság intézkedett a telephelyek biztonságáról, valamint a veszélyes szállítmányok útba indításának elhalasztásáról.

Az országban a hótakaró vastagsága jelenleg 8 és 20 centiméter, a hőmérséklet pedig -1 és -10  fok között van. Az elmúlt 24 órában az országban átmenetileg 57 település megközelítése vált rendkívül nehézzé, ez 13 ezer lakost érintett. Jelenleg 30 települést nem közelíthető meg.

Az utakról: 100 közút és 5 vasút vált járhatatlanná. 83 utat a hatóságok zártak le a forgalom elől. Egy hajókikötő és 3 határátkelő van lezárva.

A szolgáltatásokról: 160 település maradt áramszolgáltatás nélkül, ami több mint 100 ezer embert érintett. Vízszolgáltatás jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 5 településén átmenetileg szünetel, mintegy 11 ezer lakost érintve.

Az úton rekedtek mentésével egy időben a súlyos betegek kimentéséről, ellátásáról, a forgalmi fennakadások miatt elakadt mentőegységek mentéséről is gondoskodni kellett.

- A sárospataki melegedőhelyen egy epilepsziás gyermek gyógyszeres ellátását biztosították.

- A szerencsi pályaudvaron rekedt közel 200 utas számára a melegedést szerelvényeken sikerült megoldani.

- Csütörtökön kora este elindult a szülés egy kismamánál a Fejér megyei Bodajkon, akit haladéktalanul kórházba kellett szállítani. A mentéséhez több irányból indultak mentőegységek, végül a katasztrófavédelem székesfehérvári hivatásos tűzoltó egysége a bodajki vasútállomásra szállította, ahonnan Székesfehérvárra vitte egy mozdony. Innen a mentőszolgálat a Fejér Megyei Szent György Kórházba szállította. Az orvosi vizsgálatok alapján a kismama és kisbabája is jól van.

- Szajolon egy 1600 főt szállító személyvonat rekedt a pályaudvaron. Az utasokat, köztük 400 gyermeket a közeli kollégiumokban helyezték el ideiglenesen.

- Érdi buszgarázsból két csoportban 20 busz az M1-es autópályán, 4 busz pedig az M7-es és a 7-es úton rekedtek kimentésére útnak indult. Az országos műveletirányítási főügyelet koordinálja.

- A Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat 5 hókotróval vesz részt az M1-es autópályán veszteglő utasok kimentésében.

- Hajmáskérnél inzulinos gyermekeket szállítottunk a veszprémi kórházba.

- Bakonynánáról a tűzoltók egy szülő nőt mentettek ki.

- Dialízis kezelésre induló betegeket kellett Devecser körzetéből kimenteni.

Kérjük a lakosságot, hogy továbbra se induljanak útnak, valamint kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit és tájékozódjanak az időjárási és útviszonyokról!

A piros riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak, illetve a piros riasztással érintett területekre se induljon el senki!

 

Boros Brigitta tű. fhdgy.

szóvivő

0620 / 570 1914

tolna.szovivo@katved.gov.hu


Sajtóközlemény

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye, március 15. 14:00

Jelenleg Tolna megyében az alábbi útszakaszok járhatatlanok:

 • -6235 Tengelic-Szedres összekötő út 10 km
 • -65164 Nagyvejke bekötő út 2-3 km között
 • -Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa II. főút 32-97 km között
 • -Keszőhidegkút-Regöly-Szakály összekötő út
 • -Simontornya-Nagyszokoly-Iregszemcse összekötő út
 • -Nagyszokoly-Szabadhídvég összekötő út
 • -Kocsola-Igal összekötő út
 • -Nagykónyi-Iregszemcse összekötő út
 • -Kaposszekcső-Jágónak összekötő út
 • -6532 Hőgyész–Dombóvár összekötő út
 • -65158 Gyulaj bekötő út
 • -6232 Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötő út 4-10 km között
 • -6233 Paks-Kölesd összekötő út 2-16 km között
 • -Pusztahencse-Nagydorog összekötő út 5-7 km között
 • -Vajta-Pálfa-Felsőrácegres összekötő út 0-5 km között
 • -Szekszárd-Simontornya összekötő út 13-22 km között

A Közút összes munkagépe folyamatosan dolgozik az utak tisztításán, a megye tűzoltói pedig szintén folyamatosan dolgoznak a bajba jutott autósok mentésén, segítésén. Az elmúlt huszonnégy órában több száz segélyhívás érkezett a Katasztrófavédelem ügyeletére, több mint száz műszaki mentést végeztek eddig a tűzoltók, és az elakadt autósok száma is mintegy kétszáz volt, de a megfeszített munkának köszönhetően ez a szám folyamatosan csökken, jelenleg körülbelül 80 elakadt autó van a megyében. Ez a szám azonban folyamatosan változik, mivel sajnos a felhívások ellenére is még mindig sokan útnak indulnak.

Az éjszaka folyamán összesen 941 ember éjszakázott a kijelölt melegedőhelyeken; Tamásiban 320, Fürgeden 30, Iregszemcsén 294, Nagykónyiban 150, Kurdon 15, Pincehelyen 22, Simontornyán 100, Kocsolán pedig 10 fő.

A www.tolna.katasztrofavedlem.hu honlapunkon és a helyi rádióadókon folyamatosan friss információkkal szolgálunk.

A Katasztrófavédelem továbbra is azt kéri mindenkitől, hogy senki ne induljon útnak!

 

Boros Brigitta tű. főhadnagy

szóvivő

0620 / 570 1914

tolna.szovivo@katved.gov.hu


Sajtóközlemény

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye a legfrissebb helyzetről.

Elzárt települések: Újireg, Udvari, Kistápé, Murga, Regöly

Kiszabadult települések: Felsőnyék, Ozora, Gerjen, Nagyszokoly, Tevel, Tengelic, Magyarkeszi, Fürged, Nagyvejke, Felsőnána, Sárszentlőrinc, Pusztahencse, Pálfa, Nagyvejke, Felsőnána, Sárszentlőrinc, Pusztahencse

Utak állapota:

 • 6536 Tabód - Kisdorog összekötő út
 • Tengelic - Szedres összekötő út 10km Járható
 • 63126 Murga bekötő út 
 • 65164 Nagyvejke bekötő út 2 - 3 km között 1 nyomon járható
 • 61 Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa II. főút 32 - 57 km között
 • 61 Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa II. főút 58 - 97 km között 1 nyomon járható
 • 65  Szekszárd-Tamási-Siófok II. főút 48 - 56 km között 1 nyomon járható
 • 6318 Keszőhidegkút-Regöly-Szakály összekötő út
 • 6407 Simontornya-Nagyszokoly-Iregszemcse összekötő út
 • 6409 Nagyszokoly-Szabadhídvég összekötő út
 • 6507 Kocsola - Igal összekötő út 1 nyomon járható
 • 6510 Nagykónyi - Iregszemcse összekötő út
 • 6519 Kaposszekcső - Jágónak összekötő út
 • 6532 Hőgyész - Dombóvár összekötő út
 • 65158 Gyulaj bekötő út
 • 65127 Kalaznói bekötő út 
 • 65157 Mucsi bekötő út 
 • 6232 Paks-Nagydorog- Sárszentlőrinc összekötő út 4 - 10 km között
 • 6233 Paks-Kölesd összekötő út 2 - 16 km között
 • 6236 Pusztahencse- Nagydorog összekötő út 5 - 7 km között
 • 6311 Vajta-Pálfa-Felsőrácegres összekötő út 0 - 5 km között
 • 6315 Gyönk - Hőgyész Diósberénynél
 • 6317 Szekszárd - Simontornya összekötő út 13 - 22 km között
 • 63122 Szárazd bekötő út 

A 65-ös sz. főút Tamási és Iregszemcse között szakaszán a forgalom váltakozó irányban megindult, Iregszemcséből 73 szgk. 16 busz 12 mikrobusz, Tamásiból 85 szgk. 6 busz 8 mikrobusz indult el.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eddig elzárt települések polgármestereit felhívta, pontosította a település aktuális helyzetét. Az elzárt települések száma a megfeszített munkának köszönhetően nagymértékben lecsökkent.

Tengelicen egy 5 gyereket szállító jármű elakadt, tervezett szálláshelyük irányába az út járhatatlan, a Veszélyhelyzeti Központ vezetője intézkedett az út mielőbbi járhatóvá tételére, ennek érdekében a közútkezelővel folyamatos volt a kapcsolattartás, és a legfrissebb információk szerint már elérték uticéljukat.

A melegedőkben várakozó állampolgárok száma is jelentősen lecsökkent, Tamásiban 49, Fürgeden 6, Kurdon 15, Simontornyán 60, Kocsolán 10 fő vár még arra, hogy hazajuthasson.

Regölyben 2 utcát érintően jelenleg is áramkimaradás van, mivel a település még mindig megközelíthetetlen.

Bár az elzárt települések száma jelentős mértékben lecsökkent, és az idő is csillapodni látszik, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság még mindig arra kér mindenkit, hogy az este és az éjszaka folyamán ne induljanak útnak!


Sajtóközlemény

Friss információk

Hóval elzárt: Újireg, Udvari, Regöly, Szakcs, Jágónak

Kiszabadult települések: Felsőnyék, Ozora, Gerjen, Nagyszokoly, Tevel, Tengelic, Magyarkeszi, Fürged, Nagyvejke, Felsőnána, Sárszentlőrinc, Pusztahencse, Pálfa, Nagyvejke, Felsőnána, Sárszentlőrinc, Pusztahencse, Murga

Nagykónyiba érkezett további 80 ember, akik holnapi napon mennek Tatabánya, Győr felé, mivel a 61-es út csak részlegesen járható, Nagykónyiban elszállásolásra kerültek. Simontornyán 60 fő szállását és ellátását a polgármester segítségével oldottuk meg.

Jelenleg elszállásoltak száma: Tamási 25, Fürged 9, Nagykónyi 80, Kurd 15, Pincehely 17, Simontornya 60, Kocsola 10 fő

Tamási HVÉB befejezte az ülésezést.

Útlezárások, lezárt utak:

 • 6235 Tengelic - Szedres összekötő út 10 km járható
 • 6536 Tabód - Kisdorog összekötő út
 • 63126 Murga bekötő út 
 • 65164 Nagyvejke bekötő út  2 - 3 km között 1 nyomon járható
 • 61 Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa 32 - 57 km között
 • 61 Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa 58 - 97 km között 1 nyomon járható
 • 65 Szekszárd-Tamási-Siófok 48 - 56 km között 1 nyomon járható
 • 6318 Keszőhidegkút-Regöly-Szakály összekötő út
 • 6407 Simontornya-Nagyszokoly-Iregszemcse összekötő út
 • 6409 Nagyszokoly-Szabadhídvég összekötő út
 • 6507 Kocsola - Igal összekötő út 1 nyomon járható
 • 6510 Nagykónyi - Iregszemcse összekötő út
 • 6519 Kaposszekcső - Jágónak összekötő út
 • 65158 Gyulaj bekötő út
 • 65127 Kalaznói bekötő út 
 • 65157 Mucsi bekötő út 
 • 6232 Paks-Nagydorog- Sárszentlőrinc összekötő út 4 - 10 km között
 • 6233 Paks-Kölesd összekötő út 2 - 16 km között
 • 6236 Pusztahencse- Nagydorog összekötő út 5 - 7 km között
 • 6311 Vajta-Pálfa-Felsőrácegres összekötő út 0 - 5 km között
 • 6315 Gyönk - Hőgyész Diósberénynél
 • 63122 Szárazd bekötő út 

A mai nap folyamán:

 • A megyében a közútkezelő 53 fővel és 49 db technikai eszközzel vett részt az utak síkosság mentesítésében, valamint a hóakadályok eltávolításában. Egyéb igénybe vett együttműködő eszköz 11 db és 11 fő.
 • A mentőszolgálat 28 fővel és 14 db eszközzel 7 személyt mentett meg kihűléstől
 • Összesen 941 személy került ideiglenesen befogadó helyeken elhelyezésre.
 • A hivatásos katasztrófavédelmi létszám: 56 fő, eszköz: 10 db.
 • 18 település volt közúton megközelíthetetlen.
 • Az érintett személyek száma: 16398 fő. 
 • A járhatatlan közutak száma 19db, a közúton elakadt járművek száma: 317 db.

Sajtóközlemény

Friss információk a hóhelyzettel kapcsolatban

Az OMSZ előrejelzései szerint a Dunántúlon még előfordulhatnak kisebb hóátfúvások, amik délutánra várhatóan országszerte megszűnnek. Tolna megyére jelenleg citromsárga jelzés van érvényben, ami azt jelenti, hogy gyenge hófúvásra lehet számítani, vagyis a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

Hóval elzárt települések: Újireg, Udvari, Regöly, Szakcs, Jágónak

Útlezárások, lezárt utak:

 • 65164 Nagyvejke bekötő út 2 - 3 km között 1 nyomon járható
 • 61 Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa 32 - 57 km között 1 nyomon járható
 • 61 Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa 58 - 97 km között 1 nyomon járható
 • 65 Szekszárd-Tamási-Siófok 48 - 56 km között 1 nyomon járható
 • 6318 Keszőhidegkút-Regöly-Szakály összekötő út
 • 6407 Simontornya-Nagyszokoly-Iregszemcse összekötő út
 • 6409 Nagyszokoly-Szabadhídvég összekötő út 1 nyomon járható
 • 6507 Kocsola - Igal összekötő út 1 nyomon járható
 • 6510 Nagykónyi - Iregszemcse összekötő út
 • 65151 Újireg bekötő út
 • 6519 Kaposszekcső - Jágónak összekötő út
 • 65158 Gyulaj bekötő út
 • 65127 Kalaznói bekötő út 
 • 65157 Mucsi bekötő út 
 • 63126 Murga bekötő út
 • 6232 Paks-Nagydorog- Sárszentlőrinc összekötő út 4 - 10 km között
 • 6233 Paks-Kölesd összekötő út 2 - 16 km között
 • 6236 Pusztahencse- Nagydorog összekötő út 1 nyomon járható
 • 6311 Vajta-Pálfa-Felsőrácegres összekötő út 0 - 5 km között
 • 6315 Gyönk - Hőgyész Diósberénynél
 • 63122 Szárazd bekötő út 

A TMKI ügyeletére az éjszakafolyamán segélyhívás nem érkezett, a megye tűzoltóinak nem kellett bajbajutottakon segíteniük.

A tegnap éjszakát 216 ember töltötte a kijelölt melegedőhelyek valamelyikén.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság még mindig arra kéri a lakosságot, hogy ha nem muszáj, ne induljanak útnak, ha pedig feltétlenül szükséges elindulniuk, azt jól felkészített autóval tegyék, és előtte mindenképpen érdeklődjenek az utak állapotáról!


Sajtóközlemény

Tolna megyében már nincs elzárt település. Minden településünk legalább 1 oldalról valamilyen módon megközelíthető. 3 település csak traktorral, 9 terepjáróval, de minden települést minimum 1 oldalról el lehet érni.

A Közút gépei folyamatosan azon dolgoznak, hogy minden település minden oldalról megközelíthető legyen, majd pedig azokat az utakat tisztítják, amik csak egy nyomon járhatóak. Ehhez másik megyékből 2 hómarót csoportosítottak át megyénkbe, melyből az egyik Paks környékén dolgozik, a másik pedig  délután érkezik és az akkori helyzet függvényében kezdi meg a munkát.

Regölyben egy utcát érintően van áramkimaradás, de az E.ON szakembereinek információi szerint 1 órán belül megoldják a problémát. Minden más településünkön az energiaellátás, vízszolgáltatás biztosított.

Aki útnak indul, csak jól felkészített gépjárművel tegye meg, és előtte mindenképpen tájékozódjon az utak állapotáról - különös tekintettel, ha kisebb településre szeretne eljutni.


Sajtóközlemény

A Katasztrófavédelem közleménye a március 25-i időjárásra vonatkozóan

„Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint hétfőn éjfélig a Dunántúl nagy részén és a Duna-Tisza köze déli részén hófúvásokra, valamint 24 óra alatt 10 centimétert meghaladó hóra lehet számítani. Baranya és Tolna megye területén erős hófúvás alakulhat ki. Itt a friss hóval fedett területeken az erős szél magas hótorlaszokat is emelhet.

Reggel, mielőtt elindulnak, tájékozódjanak az időjárásról és az utak állapotáról! Kérjük, kövessék figyelemmel a hatóságok tájékoztatóit. Csak a téli időjárásnak megfelelő járművel induljanak útnak, és lassabb közlekedésre, valamint fennakadásokra is számítsanak.

Az aktuális veszélyjelzések folyamatosan nyomon követhetőek az OMSZ honlapján, a www.met.hu/idojaras/veszelyjelzes/ oldalon.”


Sajtóközlemény

Kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, azaz sárga riasztást adott ki Zala, Somogy, Veszprém, Fejér, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megye egyes kistérségeire hófúvás kialakulásának veszélye miatt.

A szlovén hatóságok korlátozták a 7,5 tonna feletti tehergépjárművek forgalmát a szlovén-magyar határszakaszon a Szlovéniában és az olasz-szlovén határszakaszon kialakult havazás és hófúvás miatt. A dunántúli útszakaszokon ezért lassuló forgalomra, torlódásokra lehet számítani.

A várható havazás miatt továbbra is narancs figyelmeztetés van érvényben Fejér, Tolna, Somogy és Baranya megye területére. Az aktuális riasztásokról, valamint a figyelmeztetésekről a www.met.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalon tájékozódhatnak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a készenléti szolgálatok által üzemeltetett segélyhívó számok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak. Amennyiben bajba kerülnek, vagy tudomásuk van arról, hogy valakinek tűzoltói segítségre van szüksége, hívják a katasztrófavédelmet a 105-ös segélyhívó számon.

Tájékozódjanak az aktuális és a várható időjárásról, valamint kövessék figyelemmel a hatóságok tájékoztatóit. Amennyiben a hatóságok azt kérik, ne induljanak útnak! Az azonnali információhoz jutás érdekében figyeljék a közszolgálati médiumok közleményeit!

 

 

 


Sajtóközlemény- Kihívás elé állítja az időjárás a közlekedőket

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, azaz citromsárga riasztást adott ki Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom és Pest megye egyes kistérségeire ónos eső kialakulásnak veszélye miatt. A csúszós, nedves útfelületek veszélyt jelentenek a gépjárművel és a gyalogosan közlekedőkre egyaránt.

A katasztrófavédelem azt kéri a lakosságtól, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a meteorológiai előrejelzéseket, illetve a hatóságok közleményeit és tájékoztatóit, továbbá csak a téli időjárási körülményeknek megfelelően felkészített gépjárművel induljanak útnak.

Az utakon megnövekedhet a balesetek száma, ami a mentések ideje alatt torlódásokat okozhat. A közlekedőket arra kérjük, hogy fokozott figyelemmel vezessenek, és készüljenek fel arra is, hogy a szokásos menetidők is meghosszabbodhatnak.

A meteorológiai előrejelzések szerint az Északi-középhegység térségében péntek estig többnyire havas eső, havazás valószínű. Többfelé tapadó hóra kell számítani. Főként a Börzsöny térségében, Nógrád megyében, Borsod-Abaúj-Zemplén északnyugati részén és Heves hegyvidéki területein halmozódhat fel számottevő mennyiségű friss hó. Ezeken a területeken 5-20 centiméter hó várható, ami az alacsonyabban fekvő területeken sokfelé olvadni fog.

A közútkezelők tájékoztatása alapján folyamatosan havazik Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Komárom-Esztergom és Fejér megyében havas eső esik. A Dunakanyarban, a Pilisben, a Börzsönyben és a Zsámbéki medencében a szél újra hordja a havat. A szórógépek hajnal óta folyamatosan járják a hegyvidéki szakaszokat, a fő- és mellékutak ennek ellenére havasak. Érd, Tárnok, Törökbálint körzetéből ónos esőt is jeleztek.

Pilisszentkereszt, Dobogókő körzetében a szórás ellenére havas, hóátfúvásos a burkolat. A
2-es főúton Rétság és Szendehely között már több kamion elakadt vagy félreállt, az emelkedőkön csak nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak túljutni.

A Dunántúl nagy részén, a Duna-Tisza közén, a Jászságban és az Északi Középhegységben nedvesek, vizesek az útburkolatok. Citromsárga figyelmeztető előrejezés van érvényben gyenge ónos eső és havazás miatt Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest megye és a Főváros, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére.

Az aktuális információkról a www.met.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalon tájékozódhatnak. A közlekedéssel kapcsolatban pedig a www.police.hu és a www.kozut.hu oldalakon tájékozódhatnak.

Budapest, 2013. március 29.

 

Petróczi Tímea tű. őrnagy

BM OKF szóvivő

0620/669-36-13


Sajtóközlemény - Vízkárok megelőzése

Az elmúlt hetekben tapasztalt intenzív havazás és esőzések során jelentős mennyiségű csapadék hullott Tolna megye területén is. A hó olvadásának következtében fokozottan terhelődtek a vízelvezető árokrendszerek, ezért még idejében végre kell hajtani a szükséges karbantartási munkálatokat.

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása alapján Tolna megye 109 településéből 82 települést veszélyeztethet belvíz. A belvíz- és más helyi vízkárok megelőzésének szerves részét képezik azok a supervisori hatósági ellenőrzések, amelyek keretében a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi szakterülete már a tavalyi év során az összes településen ellenőrizte a belterületi vízelvezető rendszereket. A hatósági munka azonban csak az egyik eleme a megelőzésnek, hiszen a tisztítást és a karbantartást a tulajdonosoknak vagy kezelőknek kell elvégeztetniük. Belvíz- és egyéb vízkárok ugyan ilyenkor is előfordulhatnak a lehullott csapadék mennyiségétől függően, de a tisztítással elérhető, hogy az erre kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék.

Veszélyforrás lehet az árokrendszerben a víz útjába kerülő bármilyen akadály, ami meggátolja a víz elfolyását, vagy felduzzasztja azt. Ilyen esetekben a környező kertekben vagy akár lakóházakban is kárt tehet a víz. Az ellenőrzést végzők általános tapasztalatai szerint az alábbi problémák a leggyakoribbak: az elvezetők és az átereszek feliszapolódnak; hiányos vagy tönkremegy a külterületi vízelvezető hálózat; az átereszek beszakadnak vagy feltöltődnek; egyes utcákból hiányoznak a csatornák és az elvezetők; a partoldalak növényzete elburjánzik.

A szemlék során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére javító intézkedéseket adtak ki a polgári védelem hatósági szakemberei. Az ellenőrzések során a legtöbb tulajdonos megértette a karbantartás és a megelőző intézkedések fontosságát. Ezt bizonyítja, hogy a belterületi vízelvezetők visszaellenőrzése során a tulajdonosok és kezelők a meghatározott intézkedéseket megtették, a fennmaradó kötelezések végrehajtását pedig beütemezték.

A belvízzel kapcsolatos tájékoztatókat, az aktuális helyzetről szóló közleményeket és információkat a www.tolna.katasztrofavedelem.hu, valamint a www.ovf.hu oldalakon találhat.

Szekszárd, 2013. március 29.

 

Boros Brigitta tű. főhadnagy

 szóvivő

06 20/570-19-14


Árvíz esetén követendő magatartási szabályok

Árvíz: a folyó vízszintje hóolvadás, jégtorlódás vagy heves esőzések miatt megemelkedik, majd kilép a medréből és elárasztja a vidéket. Víz alá kerülhetnek lakot települések, ipari és más objektumok, termőföldek; sérülhetnek a víz- , gáz- villamos és hírközlő berendezések; fertőzés és járványveszély alakulhat ki.

Gátszakadás: A gát a víz útjába állított mesterséges létesítmény, amely nagy mennyiségű víz nyomásának van kitéve. Heves esőzés, hóolvadás vagy földmozgás, esetleg állatok rongálása a gát összeomlását okozhatja, amely következtében hirtelen nagy mennyiségű víz zúdul a környezetre.

A rendelkezésre álló idő és a vízszint várható magasságának függvényében a következő lépéseket ajánlatos megtenni:

 • Készítsen elő zseblámpát, elemes rádiót, mobiltelefont, illetve ezekhez tartalék elemeket és akkumulátorokat.
 • Szerezzen be megfelelő védőruházatot: gumicsizmát, vízhatlan ruhákat, kesztyűt.
 • Az udvarról vigyen be a lakásba minden olyan dolgot, amit a víz elsodorhat, vagy amiben kárt tehet.
 • Értéktárgyait, háztartási eszközeit vigye fel a padlásra, illetve az emeletre, vagy szállítsa el.
 • Ha van rá lehetősége, segítsen a szomszédainak, ismerőseinek, vagy jelentkezzen a hatóságoknál önkéntesnek.

Magatartási szabályok árvízveszély, kitelepítés esetén

 • A megáradt folyóvíz kiszámíthatatlan, ne menjen bele!
 • Ha elöntött területen, úttesten gyalogosan kell áthaladni, legalább ketten induljanak el, hogy segítséget tudjanak nyújtani egymásnak. Előtte győződjünk meg a víz mélységéről, és vegyünk fel megfelelően védő lábbelit. A leszakadt villanyvezeték életveszélyes!
 • Figyelje a külső tájékoztatást, ha lehet a televízió és a rádió híradásait, a hangosbeszélőt, a szirénát.
 • Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal, mert a mentőerőknek szükségük lehet a vonalakra.
 • Ha a hatóság a lakóhely elhagyására szólít fel, kövesse az utasításokat.
 • Kitelepítés során érvényesül a család együtt tartásának elve.
 • Mielőbb térjen a lakásába, hogy a kitelepítésre, kimenekítésre a család együtt tudjon felkészülni.
 • Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában tartózkodnak az osztályok tanulóiért a nevelő felel, ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, a befogadási helyen leadja a névsorukat.
 • Készítse össze családja számára hátizsákban vagy válltáskában - hogy a keze szabadon maradjon - a legszükségesebb személyes felszereléseket (veszélyhelyzeti csomag).
 • A lakásból való távozáskor zárja el víz- gáz-, elektromos vezetéket.
 • Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be.
 • A kályhákban, tűzhelyekben égő tüzeket oltsa el.
 • A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog közelítse meg, a kijelölt útvonalon.
 • Csoportosan közlekedjen, hogy segíthessenek egymáson.
 • Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat.
 • Mindenkinek eldöntheti, hogy a kijelölt befogadásra helyre vagy rokonokhoz, ismerősökhöz megy.
 • A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni. A gyülekezőhelyen be kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket, akiket a mentő egységek szállítanak el, de magukra hagyni őket nem szabad.
 • Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik.
 • Ne kíséreljen meg átkelni a hömpölygő vízen, mivel nem ismeri annak mélységét és sodrásának erejét – már a 20 centiméter magasságú vízfolyás is ledöntheti az embert a lábáról.
 • Autóval se kísérelje meg az átkelést az áradaton – már a 30-40 centiméter mélységű víz is károsíthatja gépjárművét olyan mértékben, hogy az leálljon.
 • A gázzal kapcsolatos rendellenesség észlelésekor hívják a gázszolgáltatókat a 06-80/440141-es telefonszámon.
 • Ha a MÁV Zrt. mentesítő járatokat indít, a lakosság kísérje figyelemmel az utas tájékoztatót. Valamint a járatokat rendeltetésszerűen használják!
 • A szükséges gyógyszereket ne hagyják otthon!!

 

Veszélyhelyzeti csomag: Könnyen szállítható, max.. 20 kg súlyú, feltüntetve rajta a tulajdonos neve.

Tartalmazza:

 • a személyi okmányokat, értéktárgyakat, készpénzt, bankkártyát,
 • két- három napi élelmiszert -konzerv, nem romlandó élelmiszer-, egy liter ivóvizet (szükséges naponta 3000-3600 kalória),
 • az évszaknak megfelelő lábbelit, felsőruházatot, fehérneműt,
 • tisztálkodási eszközöket,
 • rendszeresen használt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket (a gyógyszerérzékenységet jelezni kell),
 • takarót (esetleg hálózsákot, gumimatracot)
 • ha van, hordozható rádiót,
 • a gyermek kedves játékát, megnyugtatásul.

Tudnivalók a visszatelepítésről

 • A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatér a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének a megállapítása a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek feladata.
 • Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik is vissza. Amennyiben önállóan tér vissza, ezt feltétlenül jelezze lakhelyén.
 • A településre csak akkor szabad visszatérni, ha megtörtént a fertőtlenítés.
 • Ha az orvosok javasolják, adassa be a védőoltást.
 • Ha a házán, lakásán repedéseket, töréseket lát, kérje a szakemberek véleményét lakása biztonságát illetően.
 • Ha romosodást talál, a romok eltakarítása nagy körültekintést igényel, mert a romok mozgatása újabb omlást idézhet elő. Sose kezdjen egyedül a munkához, kérje a szakemberek segítségét.
 • Az állati tetemeket, szemetet, amelyet a víz hordott az udvarára, kertjébe, ne ássa el. A szakemberek begyűjtik azokat.
 • A vizet, villanyt, gázt csak a vezetékek és a hálózat ellenőrzése után lehet bekapcsolni.
 • Az átázott elektromos készülékeket, a gázkazánt, konvektorokat üzembe helyezés előtt vizsgáltassa meg szakemberekkel.
 • A vezetékes víz használata a hatóságok engedélye alapján történhet meg.
 • A kút vize sokáig alkalmatlan még emberi, állati fogyasztásra, használata csak fertőtlenítés és ellenőrzés után lehetséges.

Árvízi helyzet Tolna megyében

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a megye árvízvédelmi helyzetéről.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint Tolna megye területén árvízvédelmi készültség még nem került elrendelésre, azonban a kedvezőtlen időjárási helyzet, a még várható nagy mennyiségű csapadék miatt a Duna folyamon jelentős vízszint emelkedés várható.

Az árvízhelyzetben esetlegesen érintett lehetnek a Dunával határos járások, azaz a Paks, Tolna és Szekszárd Járások, melyre figyelemmel a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a  védekezésre megkezdte a felkészülést.

Honlapunkon rendszeresen frissülő információkat olvashatnak a védekezésről, illetve az árvíz esetén követendő magatartási szabályokról.

Az igazgatóság kéri a lakosságot, hogy kövessék figyelemmel a vízügy és a katasztrófavédelem közleményeit.

A dunai vízállás alakulása 2013.06.03:

Paks

Balatonföldvár

Sió Árvízkapu

Baja


Felhívás a veszélyes üzemek és a létfontosságú rendszerek üzemeltetőinek

Veszélyes Üzemek üzemeltetői:

 • a technológiák közművekkel való ellátásának folyamatosságát biztosítsák, tartalék források előkészítéséről, rendelkezésre állásáról gondoskodjanak, készüljenek fel az esetleges kiesésükből eredő üzemleállásokra.
 • fokozott figyelmet fordítsanak a veszélyes technológiák biztonságos üzemeltetésére; gondoskodjanak   az   alapanyag   ellátás   zavara   esetén   a   biztonságos   üzemvitel biztosításáról.
 • ellenőrizzék a veszélyes technológiák biztonságos leállításának feltételeit, szükség szerint intézkedjenek a veszélyes anyagok biztonságos elhelyezéséről, illetve adott  esetben  azok  elszállításáról,  illetve  fordítsanak  kellő  figyelmet  a  tároló  és technológiai   tartályok   és   berendezések   árvíz   elleni    védelmére   (pl.:    tartályok megemelkedésének megelőzése céljából), a telephelyen belüli anyagmozgatásra.
 • gondoskodjanak   a   belső   üzemi   csatorna  és  vízelvezető   rendszer  védelméről   és folyamatos ellenőrzéséről, az esetleges környezetszennyezések megelőzéséről, intézkedjen a veszélyes technológiák folyamatos felügyeletének biztosításáról.
 • gondoskodjon a belső védelmi és súlyos káresemény elhárítási terv, valamint az üzemi kárelhárítási terv szerinti erők és eszközök folyamatos rendelkezésre állásáról, tartalék és váltó személyzet biztosításáról, valamint a védekezésben résztvevők védőfelszereléseinek készenlétben tartásáról.
 • fokozott figyelemmel kísérje a katasztrófavédelem, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság, valamint a Megyei Védelmi Bizottságok közleményeit.

A létfontosságú rendszerek üzemeltetői:

 • ellenőrizzék a rendszerelemen belüli kommunikációs csatorna működőképességét.
 • gondoskodjanak   a   működtetési   technológiák   biztonságos   leállítási   feltételeinek meglétéről és a leállást követő felügyeleti feladatok ellátásáról,
 • győződjenek   meg   a   leállás   következményeinek   enyhítése   érdekében   szükséges intézkedések rendelkezésre állásáról,
 • az   esetleges   leállítást   követően   adjanak  tájékoztatást   a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletére (tel.: 105)  a  szolgáltatás  kieséséről,  annak helyettesítési  lehetőségeiről, az ellátási    láncolatban bekövetkezett bármilyen  zavarról, a szolgáltatás kiesés következményeiről, és jelöljék meg a szolgáltatás kiesés esetén a legveszélyeztetettebb területeket.
 • győződjön meg a biztonságos újraindításhoz szükséges feltételek meglétéről.

Rendkívüli Megyei Védelmi Bizottsági Ülés

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója javaslatára a mai napon 9.00 órától a Tolna Megyei Védelmi Bizottság – a védekezésben közreműködő szakmai szervezetek képviselőivel kibővített - rendkívüli ülésére került sor, melynek oka a Dunán kialakuló veszélyt jelentő magas árhullám.

Tóth Ferenc kormánymegbízott, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság elnöke a védelmi igazgatás területi és helyi szintű felkészülési feladatait és a hozzá kapcsolódó szakmai szervezetek tennivalóit 26 pontból álló határozati javaslatában terjesztette elő.

Wéber Antal tű. ezredes megyei katasztrófavédelmi igazgató beszámolójában bemutatta a megyei igazgatóság által a felkészülés érdekében eddig megtett feladatokat, tájékoztatta a grémiumot a védekezés esetén rendelkezésre álló és bevethető hivatásos erőkről, eszközökről, valamint a mozgósítható önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetekről, a megyei Gemenc Mentőcsoportról. Az igazgató kiemelte, hogy a katasztrófavédelem olyan rendvédelmi szerv, mely adott helyzetben képes létszámának megtöbbszörözésére. A megjelentek megnyugtató képet kaptak arról, hogy az árvíz elleni védekezésben érintett települési önkormányzatok nem maradnak segítség nélkül, a katasztrófavédelem a kialakult helyzet függvényében és jogszabályban rögzített feltételek bekövetkezése esetén minden védekező településre szaktisztet irányít.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke, Beke Zsolt beszámolt a kialakult és prognosztizálható árvízi helyzetről és az eddig megtett intézkedéseikről. Véleménye szerint a Duna folyam az előrejelzések alapján várhatóan június10-11-napján tetőzik Dunaföldvár - Paks térségében; 13-án a Sió-árvízkapunál és 14-én Bátánál.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének megyei tiszti főorvosa, dr. Németh Lídia felhívta figyelmet az árvízzel járó közegészségügyi és járványügyi veszélyekre.

Tóth Ferenc kormánymegbízott, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság elnöke a bizottság által megalkotott és 11/2013. (06.04.) TMVB számú határozata elfogadása után záró gondolatként elmondta, hogy jelenleg az árvízi védekezésre való felkészülésen van a hangsúly, úgy mint a az árvízzel veszélyeztetett települések védelmének megszervezése, az eddig végrehajtott felkészülési tevékenységek folytatása, a gemenci vadállomány mennyiségi és minőségi állapotának a megőrzése, az árvízi öblözetekben lévő veszélyeztetett települések polgármestereinek felkészítése és az árvízvédelmi teendőinek meghatározása, a rendőrség és a vízirendőrség, közútkezelő társaság felkészítése, feladataik meghatározása.


A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság árvízi tájékoztatása és előrejelzése

Az elmúlt 24 órában a Duna vízgyűjtő területén már nem volt jelentős csapadéktevékenység. A tegnap délutáni-esti órákban a térség felett észak felől egy csapadékzóna vonult át, amelynek hatására sokfelé hullott jellemzően 5-10 mm alatti csapadékmennyiség.

Meteorológiai helyzet és előrejelzés

Az elmúlt 24 órában a Duna vízgyűjtő területén már nem volt jelentős csapadéktevékenység. A tegnap délutáni-esti órákban a térség felett észak felől egy csapadékzóna vonult át, amelynek hatására sokfelé hullott jellemzően 5-10 mm alatti csapadékmennyiség.

Ma átmenetileg egy anticiklon pereme nyúlik be a Duna nyugati vízgyűjtői fölé, de aztán ez az anticiklon tovább mozog észak felé, ezért holnaptól Nyugat-, és Közép-Európa felett ismét a ciklonális jellegű áramlás, illetve a helyi hatások határozzák meg az időjárást. Emiatt a következő napokban, elsősorban a hegyvidéki vízgyűjtőkön több alkalommal is várható területi átlagban 5-10 mm-t elérő 24 órás csapadékösszeg.

A középtávú előrejelzések június második harmadáig nem számolnak térségünket érintő, újabb nagy mennyiségű csapadékkal, de az egyelőre továbbra is alapvetően ciklonális helyzet miatt kisebb mennyiségekre szinte minden nap számítani lehet.

Hidrológiai helyzet és előrejelzés

A május 31–június 3. időszakban a Duna bajor és osztrák területein területi átlagban is igen nagymennyiségű, a tegnapi nap során viszont már az alpesi, lefolyásképződés szempontjából fontosabb vízgyűjtőkön csak 5 mm alatti csapadék hullott.

Az ECMWF modell ma reggeli előrejelzései szerint a következő napokban, amíg a Vág és a Morva vízgyűjtőjén kisebb, lokális jellegű csapadékra számíthatunk, addig a Duna alpesi víz-gyűjtőin említésre méltó csapadék nem várható.

Az intenzívebb csapadékhullás a Duna bajor és osztrák szakaszain gyors vízszintemelkedéseket okozott. A csapadék fokozatos csillapodásával, majd megszűnésével a fontosabb német és osztrák mellékfolyók, az Inn, a Salzach, a Traun és az Enns vízrendszerében már az alsó szakaszokon is megindult a vízszintek csökkenése. Az Innen Passaunál tegnap este következett be a tetőzés, miközben a Dunán feljebb még áradás tapasztalható. A hazai szakaszokon Nagybajcsnál a III. fokú, Komáromnál pedig az I. fokú szintek feletti értéket mérnek.

Igazgatóságunk területén is folytatódott az áradás, jelenleg még fokozati szint alatti vízszinteket mérnek, ugyanakkor a megfelelő előkészületek érdekében 4-én 6 órától I. fokú készültséget rendelt el az igazgatóság a Duna menti védvonalain. A vízszintek alakulásáról a mellékelt ábra tájékoztat.

Az Országos Vízjelző Szolgálat ma reggeli számításai szerint - a korábban vártnál kissé lassabb levonulás mellett - a várható tetőző vízállások a Budapestig tartó szakaszokon az eddigi maximális értékeket kevéssel meghaladva valószínűsíthetőek.

A Duna komáromi szelvényére előrejelzett tetőző vízállást figyelembe véve az igazgatóságunk dunai állomásain a 2002. évi árhullámhoz hasonló tetőző értékekre számítunk.

Az előrejelzett tetőző vízállásokat és a tetőzés várható időpontját az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

állomás

tetőző vízállás (cm), árvízvédelmi fokozat

tetőzés várható időpontja

2002. évi tetőzés (cm)

LNV (cm)

Duna, Dunaföldvár

720

június 10-11.

690

703

Duna, Paks

880, II.

június 10-11.

848

872

Duna, Dombori

910

június 10-11.

877

894

Sió, Árvízkapu alvíz

1250, III.

június 11-12.

1222

1227

 

Védekezési tevékenység

Igazgatóságunk a mai napon (2013.06.04.) reggel 6 órától elrendelte az I. fokú árvízvédelmi készültséget a Duna menti árvízvédelmi szakaszokon:

 

Tolna megye:

04.01. Báta–Siótorok–Szekszárdi árvízvédelmi szakasz

04.02. Siótorok–Paksi árvízvédelmi szakasz

  04.03. Paks–Bölcskei árvízvédelmi szakasz

  04.05. Siótorok–Kölesdi árvízvédelmi szakasz

  04.06. Szekszárd–Sióagárd–Kölesdi árvízvédelmi szakasz

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az érintett szakaszokon az őrszemélyzet az elrendelt fokozatnak megfelelő figyelő-jelentő szolgálatot lát el. A mai napon a szakaszvédelem vezetők területbejárást végeznek az érintett árvízvédelmi szakaszokon, továbbá megkezdték a védelmi vonalak mentett oldali rézsűinek kaszálását, a védekezés hatékonyságának növelése érdekében.

Az emelkedő dunai vízszintekre való tekintettel zárni kellett a Bátai zsilipet. A zsilipzárással egy időben ia Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság érintett belvízvédelmi szakaszon és a Bátai és Lankóci szivattyútelepekre elrendelte az I. fokú belvízvédelmi készültséget. A belvíz gravitációs kivezetésének megszűnésével szükségessé vált szivattyútelepeink üzemeltetése. Jelenleg a Bátai és Lankóci szivattyútelepek szakaszosan üzemelnek.

Forrás: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS ÜDÜLŐTULAJDONOSOK RÉSZÉRE

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a Dunán levonuló árhullám miatt érintett települések lakosságát, hogy az előrejelzések szerint a Dunán 2013. június 9. és 2013. június 12. között rendkívül magas vízállás várható.

Felhívjuk az üdülőterületén lakók, vagy ott ingatlannal rendelkező figyelmét, hogy gondoskodjanak értékeik védelméről, szükség szerint azok mentéséről.

Kérjük az állattulajdonosokat, hogy gondoskodjanak állataik biztonságos elhelyezéséről. Az árvízzel érintett területeken háziállatot megkötve illetve bezárva tartani nem szabad! 

A várható változásokról, a helyi médián keresztül azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, ezért kérjük hogy azokat folyamatosan kísérjék figyelemmel.

További szükséges hidrológiai  információk elérhetőek a : http://www.hydroinfo.hu/, és a katasztrófavédelem honlapján, http://tolna.katasztrofavedelem.hu


Árvízi helyzetjelentés 06.05.

Tolna megye folyamatosan végzi a védekezésre való felkészülést, a települések veszélyelhárítási tervei pontosításra, felülvizsgálatra kerültek, megtörtént a védekezéshez szükséges erők, eszközök felmérése, felvettük a kapcsolatot a karitatív szervezetekkel.

A Vízügy előrejelzései szerint a Duna tetőzése megyénkben június10-12 között várható.

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság a tegnapi napon rendkívüli ülésen határozta meg az árvízi védekezés feladatait. A MVB ülés után kormánymegbízott úr, katasztrófavédelmi elnökhelyettese, a MVB titkára, az illetékes kirendeltség-vezető, a vízügyi szakaszmérnök és a járási hivatal vezetője a megyében védekezésre prognosztizált területeken helyszíni szemlét hajtott végre. A védekezésben elsődlegesen érintett települések Báta, Paks és Dunaföldvár. Mindhárom település esetében megtörtént a veszélyeztetett helyszínek felmérése, a védekezés fő irányainak meghatározása, valamint végrehajtották a szükséges előkészületeket.

A mai napon a Szekszárdi és a Paksi Helyi Védelmi Bizottság is rendkívüli ülést tart, ahol a védekezéssel kapcsolatos további feladatok meghatározására kerül sor.

 

Meteorológiai előrejelzés (június 5. 7:35)

A Közép-Európa fölött található sekély ciklon és magassági hidegörvény lassan tovább gyengül, töltődik, ezért a vízgyűjtőkön nagy területre kiterjedő, tartós csapadék a hétvégéig nem várható, azonban kedvezőek lesznek a feltételek – elsősorban a délutáni, kora esti órákban – záporok, zivatarok kialakulásához. Ezzel együtt fokozatosan melegszik az idő, a hét végén a csúcshőmérséklet már 23, 28 fok között alakul.

Csütörtök reggelig a vízgyűjtőkön területi átlagban 5 mm alatti mennyiségre lehet számítani (egyedül a Felső-Tiszán valószínű 8 mm körüli érték), csak kisebb körzetekben – helyi záporokhoz, zivatarokhoz kötődően – hullhat jelentősebb csapadék. Az ezt követő 24 órában a Vág, Garam, Ipoly vízgyűjtőjén területi átlagban 5 mm körüli, a többi nyugati vízgyűjtőn ez alatti csapadékra van kilátás.

A hét hátralévő részében helyi zápor, zivatar bárhol kialakulhat, de területi átlagban nagy csapadék nem valószínű: 24 órás bontásban a nyugati és középső területeken 2-8 mm várható.

Hétfőn nyugat felől hullámzó hidegfront éri el a vízgyűjtőket, hatására sokfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Bár a frontálzónához kötődő csapadék mennyisége még nagyon bizonytalan, a jelenlegi modellszámítások szerint jelentős mennyiségre van kilátás, egyes vízgyűjtőkön akár 20 mm-t elérő csapadék is hullhat.

Várhatóan a frontálzóna átvonulása után is megmarad a záporokra, zivatarokra hajló időjárási helyzet.

 


Árvízi helyzetjelentés 2013.06.05. 16:00

A Szekszárdi Helyi Védelmi Bizottság kihelyezett ülést tartott ma Bátán, mint a járás árvíz által leginkább veszélyeztetett helyszínén. Pakson délután kettőkor tartották meg a rendkívüli ülést.

Pakson és Bátán megelőző védekezés van folyamatban. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi szakemberek által meghatározott helyszíneken Báta vonatkozásában homokzsákos töltésmagasítást és az étereszek eltömítését, Pakson az Árvíz utcai szakaszon  szintén homokzsákos töltésmagasítást végeznek. Bátán 16, Pakson 18  fő vesz részt a megelőző védekezési munkálatokban.

Eddig 500 homokzsákot és 3 köbméter homokot használtak fel, egy erőgép és egy szállítóeszköz igénybevételével.

 

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság legfrissebb információi

Hidrológiai, meteorológia helyzet és előrejelzés

A május 30. (06UTC) és június 3. (06UTC) közötti négy napon a Duna bajor és osztrák területein területi átlagban is igen nagymennyiségű csapadék hullott. Az ECMWF modell legfrissebb előrejelzése szerint a következő napokban területi átlagban is számottevő mennyiségű csapadék nem várható.

Az intenzívebb csapadékhullás a Duna bajor és osztrák szakaszain gyors vízszintemelkedéseket okozott. A csapadék fokozatos csillapodásával, majd megszűnésével a fontosabb német és osztrák mellékfolyók, az Inn, a Salzach, a Traun és az Enns vízrendszerében az alsó szakaszokon is csökkennek a vízszintek. Az Innen Passaunál tegnapelőtt este következett be a tetőzés, miközben a Dunán feljebb még áradás tapasztalható. Lejjebb, az ausztriai szakaszon Kienstocknál ma éjjel 0 óra és 2 óra között 1078 cm-rel következett be a tetőzés, ami 12 cm-rel kevesebb a valaha mért legmagasabb vízállás értéknél. A hazai szakaszokon Nagybajcsnál a III. fokú, Komáromnál a II. fokú, Nagymaros és Budapest között, valamint Bajánál az I. fokú árvízszintek feletti értéket mérnek. Budapestnél a vízállás tegnap 22 órára haladta meg az alsó rakpartok szintjét, a 645 cm-es értéket. Ma 10 órakor 671 cm jelentettek.

A Dunán Korneuburgnál a mai nap során várható az LNV-t kissé meghaladó tetőzés, jelenleg (9 órakor) 793 cm-t mérnek (LNV: 789 cm).

Igazgatóságunk területén is folytatódott az áradás, jelenleg még fokozati szint alatti vízszinteket mérnek, ugyanakkor a megfelelő előkészületek érdekében 4-én 6 órától I. fokú készültséget rendelt el az igazgatóság a védvonalain. A vízszintek alakulásáról a mellékelt ábra tájékoztat.

Az Országos Vízjelző Szolgálat ma kora reggeli számításai szerint a várható tetőző vízállások a tegnap késő esti számításokhoz hasonlóan, a Budapestig tartó szakaszokon az eddigi maximális értékeket kevéssel meghaladva valószínűsíthetőek.

A Duna komáromi szelvényére előrejelzett tetőző vízállást figyelembe véve az igazgatóságunk dunai állomásain a 2002. évi árhullámot kissé meghaladó tetőző értékekre számítunk.

Az előrejelzett tetőző vízállásokat és a tetőzés várható időpontját az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

állomás

tetőző vízállás (cm), árvízvédelmi fokozat

tetőzés várható időpontja

2002. évi tetőzés (cm)

LNV (cm)

Duna, Dunaföldvár

730

június 10-11.

690

703

Duna, Paks

900 III.

június 11-12.

848

872

Duna, Dombori

930

június 11-12.

877

894

Sió, Árvízkapu alvíz

1260 III.

június 11-13.

1222

1227

 

Védekezési tevékenység

I. fokú árvízvédelmi készültség került elrendelésre 2013. 06. 04. 06:00 órától az alábbi árvízvédelmi szakaszokra:

Tolna megye:   04.01. Báta–Siótorok–Szekszárdi árvízvédelmi szakasz

    04.02. Siótorok–Paksi árvízvédelmi szakasz

    04.03. Paks–Bölcskei árvízvédelmi szakasz

                        04.05. Siótorok–Kölesdi árvízvédelmi szakasz

                        04.06. Szekszárd–Sióagárd–Kölesdi árvízvédelmi szakasz

 

Ennek megfelelően a védelmi szakaszokon igazgatóságunk munkatársai 12 órás munkarendben figyelő-jelentő szolgálatot látnak el. Az egyes szakaszokat a védelemvezetők és helyetteseik bejárták.

Az I. fokú árvízvédelmi készültség elrendeléséről az érintett települési önkormányzatokat kiértesítettük.

A Duna-projekt kivitelezési munkáival érintett szakaszokon helyszíni bejárás történt a vízügyi igazgatóság és a kivitelező képviselőivel. A bejárás során munkatársaink egyeztettek a lehetséges védekezési módokról és az árvíz ideje alatti együttműködésről.

Igazgatóságunk munkatársai közül önálló műszaki irányítók kerültek kijelölésre, a Duna-projekt kivitelezési munkái által érintett szakaszokon, és azon önkormányzatoknál, ahol az elmúlt évek árvízi védekezési tapasztalati indokolják. Feladatuk az árvízi védekezés helyszíni irányítása.

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ügyeletet tart az alábbi elérhetőségen:

Igazgatósági Központi Ügyelet 6–18 óráig

Elérhetőség:

Cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Telefonszám: 22/514-018

Fax: 22/514-019

Mobiltelefonszám: 20/266-3333

 

további információ:       www.kdtvizig.hu

                                   www.hydroinfo.hu

                                   www.ovf.hu


Árvízi helyzetjelentés 2013.06.06. 10:00

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója a Duna, a Sió és a Nádor áradó vízállására való tekintettel II. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el az alábbi szakaszokon:

04.01. Báta-Siótorok-Szekszárdi árvízvédelmi szakasz őrjárásaiban

04.02. Siótorok-Paksi árvízvédelmi szakasz őrjárásaiban

04.03. Paksi-Bölcskei árvízvédelmi szakasz őrjárásaiban

 

Az OMIT (Országos Műszaki Irányító Törzs) június 6-i közleménye:

Orbán Viktor miniszterelnök június 4-én délben veszélyhelyzetet hirdetett ki a Duna áradása miatt az érintett térségekre.

Az ár várható levonulása az emberi erőforrások és a technikai eszközök bevetésének köszönhetően előreláthatólag sehol nem okoz majd kritikus, kezelhetetlen helyzetet.

A védekezés folyamatosan, tervszerűen zajlik. Az eredményesség érdekében a helyi lakosság és a közvetlenül nem érintett települések polgárai és civil szervezetei a vízügyi szakemberek irányításával ütemezetten végzik a szükséges feladatokat.

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottságnak a védekezéshez szükséges minden forrás a rendelkezésére áll. A most következő napokban várhatóan lesznek elzárt, megközelíthetetlen települések. A védekezés irányítói erre is felkészültek, ezeknek az ellátását időben megszervezték.

Az Országos Műszaki Irányító Törzs eddig 16 helyen hozott létre központi homokzsáktöltő telepeket, amelyek a védekezésben résztvevőknek jelentenek újabb tartalékot. Ezeknek a tartalékhelyeknek a célja az, hogy az állam által finanszírozott homokzsákok a tetőzés folyamán, hirtelen igény esetén is azonnal eljussanak az állami védvonalakra, az önkormányzatokhoz, illetve a lakossághoz. Az önkormányzati védelmi feladatok ellátását az OMIT által kirendelt szakemberek segítik.

A folyamatosan beérkező adatok alapján, az árhullám levonulása nagy feladatot jelent, de ezzel az országos méretű összefogással, közösen, sikerrel megoldható. A védekezést az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinálja.

Ma délelőtt összeül az OMIT Tudományos tanácsa, melyet a 2000. évi rendkívüli Tiszai árvízvédekezés alkalmával hívtak össze először a védekezés kritikus helyzeteinek elemzéséhez és a szükséges megelőző, illetve operatív beavatkozások döntéseinek előkészítéséhez. A Tudományos Tanács javaslattevő, véleményező szerepet tölt be az OMIT mellett.

 

A legfrissebb árvízi adatok a Dunán:

2013. június 6-án 05.00 órakor az alábbi vízállásokat mérték:

 

Vízmércék

4 órával korábbi vízállások

 

Aktuális vízállások

 

Tetőzés

 

Tetőzés várható időpontja

Eddigi

legnagyobb vízszint

Időpontja

Nagybajcs

786 cm

  809 cm

900 + - 10

2013. 06. 08. napközben

875

2002

Komárom

684 cm

 704  cm

830 + - 10

2013. 06. 09. reggel

802

2002

Esztergom

630 cm

  649 cm

795 + - 15

2013. 06.09. este

771

2002

Nagymaros

563 cm

   574 cm

740 + - 15

2013. 06. 10. hajnal

714

2006

Budapest

699 cm

    713 cm

885 + - 20

2013. 06.10. napközben

860

2006

 

 

Jelenleg 707,7 km töltésen van árvízvédelmi készültség Magyarországon.

I. fokú védekezés van 371,7 km-en (a Dunán Budapest alatt Ercsitől az országhatárig, a Marcal középső szakaszán).

II. fokú védekezés van 82,4 km-en (a Duna Budapest alatti szakaszán a jobb parton Érdig, a bal parton Soltig)

III. fokú védekezés van 62,4 km-en (a Rába Győr-Árpási, Győr-Koroncói szakaszán, a Marcal Győr-Koroncói, valamint a Koroncó-Mórichida árvízvédelmi szakaszán).

Rendkívüli védekezés van 191,2 km-en (a Győr-Moson-Sopron megye területén a Duna-menti és Mosoni-Duna menti, Komárom-Esztergom megye és Pest megye Budapest feletti területén a Duna-menti állami védvonalakon).

A védekezésben résztvevő önkormányzatok száma: 13 db


Árvízi helyzetjelentés 2013.06.06. 13:00

Megkezdődött a megelőző védekezés a leginkább veszélyeztetett településeken, a Duna Tolna megyei szakaszának többi részén pedig folyamatos az árvízi védekezésre történő felkészülés.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója június 6-án 7:30 órától elrendelte a Veszélyhelyzet-kezelési Központ részleges működését, amely az árvízzel összefüggő katasztrófavédelmi feladatok koordinálását végzi, valamint a Tolna Megyei Védelmi Bizottság ügyeleti szolgálati feladatait is ellátja.

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság még a keddi napon rendkívüli ülést tartott, így tett tegnap a Szekszárdi és a Paksi, a mai napon pedig a Tolnai Helyi Védelmi Bizottság is. A Vízüggyel és az érintett települések polgármestereivel folyamatos a kapcsolattartás.

A vízügyi szakemberek irányításával Bátán, Pakson és Dunaföldváron már megkezdődött a megelőző védekezés. Ezen a három településen kívül még Bölcske, Madocsa és Gerjen is veszélyeztetett az árvíz által.

Bátán homokzsákos töltésmagasítást és az átereszek eltömítését végzik, a polgármester elrendelte az I. fokú árvízvédelmi készültséget.

Pakson az Árvíz utcában homokzsákos töltésmagasítást végeznek

Dunaföldváron a jachtkikötő és a Halászcsárda bevédése történik homokzsákos töltésmagasítással.

Eddig a munkálatok során 3000 homokzsákot, 16 köbméter homokot használtak fel a védekezésben résztvevők, valamint hét erőgép és szállítóeszköz igénybevételére volt szükség.

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság elnökének javaslatára a Közút június 7-én 06:00 órától 60 km/h-s sebességkorlátozást rendelt el az 55. számú fő közlekedési útvonal Pörböly-Baja szakaszán.

Az árvízi védekezési munkálatokkal kapcsolatban várjuk önkéntesek jelentkezését, melyre itt regisztrálhat, vagy hívja a 74/510-490-es telefonszámot.

A Megyei Védelmi Bizottság kéri a lakosságot, hogy működjenek együtt a hatóságokkal, és kövessék figyelemmel a katasztrófavédelem és a vízügy közleményeit. Az árvízi védekezésről és az árhullám levonulásáról Tolna megyében a www.tolna.katasztrofavedelem.hu oldalon olvashat, ugyanitt az árvíz esetén követendő magatartási szabályokat is megtalálja, valamint a www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna oldalon is informálódhat. A vízügyi helyzetről a www.ovf.hu oldalon talál információkat, a Duna vízállásának előrejelzéséről a www.hydroinfo.hu oldalon tájékozódhat. A vízfolyások pillanatnyi állapotáról a www.vizugy.hu oldalon olvashat, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közleményeit pedig a www.kdtvizig.hu honlapon találja. Az esetleges forgalomkorlátozásokról, útlezárásokról a www.police.hu oldalon tájékozódhat.


Megyei hivatásos katasztrófavédelmi mentőcsoport indult útnak

Tolna megyei tűzoltók is részt vesznek az árvíz elleni védekezésben a Duna mentén.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató ma reggeltől a tűzoltóságok munkarendjének megváltoztatását rendelte el, így egy szolgálati csoport felszabadult, akik ennek köszönhetően az árvízi védekezésben tudnak részt vállalni. Tolna megyéből összesen 73 tűzoltó indult útnak délután fél egykor Komárom-Esztergom megyébe. Részükre a feladatot és a továbbiakban irányításukat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon működő Operatív Törzs és a Veszélyhelyzet-kezelési Központ fogja meghatározni.

Természetesen a megye tűzvédelme a tűzoltók átvezénylése miatt nem szenved hátrányt, a megye állampolgárainak biztonsága továbbra is biztosított.


Egyeztetés a karitatív szervezetekkel

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója egyeztetésre hívta a megyei karitatív szervezetek vezetőit a Dunai árvízhelyzet miatt szükségessé váló együttműködésről. A megbeszélésen a Máltai Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt Tolna megyei szervezete, valamint a Katolikus Karitász és a SZILÁSZ Református Támogató Szolgálat jelent meg.

Wéber Antal tű. ezredes igazgató tájékoztatta a megjelenteket az eddig kialakult, illetve a várható helyzetről, valamint a katasztrófavédelem által megtett intézkedésekről, felkészülésről a Dunán levonuló árhullám tekintetében. Igazgató úr ismertette a katasztrófavédelemhez érkező felajánlások kezelésének módját, és kérte a karitatív szervezetek együttműködését az adományok gyűjtésében és elosztásában.

A szervezetek előre is köszönik az eddigi felajánlásokat, és egyúttal kérik a lakosságot, hogy csak használható, jó állapotban lévő tárgyakat ajánljanak fel. 


Befogadóhelyek

Tolna megyei befogadóhelyek


Árvízi helyzetjelentés 2013.06.07. 8:00

Tolna megye árvízvédelmi szakaszain 2 szakaszon I. fokú, 3 szakaszon II. fokú készültség van érvényben. Megelőző védekezési tevékenységet 6 településen folytatnak, melyek közül Paks városban belvíz elleni védelem is folyik.

Elzárt település, útszakasz a megyében nincs, kitelepítésre eddig nem került sor. Az eddigi védekezési munkálatokban összesen 233 fő vett részt és 15 technikai eszközt alkalmaztak. Az önkormányzatok védekezési munkájához 5760 homokzsákot használtak fel.

Csütörtök este nyolc és péntek reggel hat óra között védekezési tevékenység nem folyt a megyében.

Bátán a hirtelen esők következtében az ideiglenes vízelvezetőket felmérték, és megnyitották a csapadékvíz levezetése miatt. Védekezés folyt a „ régi tésztagyárnál” megépített földgáton 200 m hosszan, a Bercsényi u.1-től 1200 m hosszban megépített földgáton, a Bercsényi u.21-27. épületek és a közöttük megépült töltésen, Ispánkert 1. és az oda vezető betonúton 150m hosszan, valamint a Fö utca 173.-tól a Bercsényi u.1-ig terjedő szakaszon lévő lakó-gazdasági épületek Duna felöli oldalán 900-1200 m hosszan.

Pakson: megelőző védekezésként az Árvíz utcai családi ház bevédése megtörtént, a zsilipek lezárása miatt a belvárosban belvízi védekezés is folyik. Homokzsákos bevédés:  A Duna u. 19., a Táncsics Mihály utcai mélygarázs, a Vízirendőrség, a Konzervgyári mélygarázs, a Kressz park, a Csónak u., az Alsó rév és a Jacht kikötő homokzsákos bevédését elvégezték.

Madocsán a Duna part 1. szám alatti ártéri öblözetben található családi ház bevédése megtörtént.

Ezen kívül megelőző munkát folytatnak Bölcske, Gerjen és Dunaföldvár településeken is.

Eddig 233 fő vett részt a megelőző védekezésekben, összesen 5760 homokzsákot töltöttek meg 51 köbméter homok felhasználásával, 15 erőgép és szállítóeszköz igénybe vételével.

A Vízirendőrség közleménye szerint a sport és kedvtelési célú kishajók, továbbá a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi járművek részére teljes hajózási zárlat a Duna folyam 1811 fkm és 1433 fkm közötti szakaszán a fő- és mellékágakban 2013. június 6-án 13:00 órától visszavonásig.

Az 55. számú főút Pörböly és Baja közötti szakaszán, valamint a vasútvonalon is 60 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben péntek reggel hat órától.


Árvízi helyzetjelentés 2013.06.07. 19:00

Tolna megye árvízvédelmi szakaszain 2 szakaszon I. fokú, 3 szakaszon II. fokú készültség van érvényben. A mai napon megelőző védekezési tevékenységet 6 településen folytattak, jelenleg Bátán védekeznek.

Elzárt település nincs, kitelepítésre ezidáig nem volt szükség. Az eddigi védekezési munkálatokban összesen 388 fő vett részt és 22 technikai eszközt alkalmaztak. Az önkormányzatok védekezési munkájához 13540 homokzsákot használtak fel.

A megyében lezárt útszakasz nincs, az 55-ös számú főút Pörböly-Baja közötti szakaszán 60 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben, a vasútvonalon 40 km/h sebességkorlátozás lépett életbe a vadak védelme érdekében a 796-861 szelvények között.

Bátán a polgármester asszony I. fokú árvízvédelmi készültséget rendelt el, több mint 2500 méteren megelőző védekezés folyik a településen. A katasztrófavédelem áramfejlesztő és nagyteljesítményű világító eszközökkel segíti az éjszakai munkavégzést, valamint sátrakat szállítottunk ki a pihentetés és étkeztetés biztosítására. A föld kitermelése és depókból történő kiszállítása, és a már megtöltött zsákok lakóingatlanok védelmére történő kiszállítása a depókból folyamatosan történik. A Fő utcában és a Bercsényi utcában a lakóingatlanok védelmének kialakítását végzik fóliázással, homokzsákos töltésmagasítással a Vízügy által meghatározott magasságban.

Paks város önkormányzata is elrendelte az I. fokú árvízi védekezést, az Árvíz utcai családi ház bevédését elvégezték. A zsilipek lezárása miatt a városban esetlegesen keletkező belvizet szivattyúval emelik át.

A Földművelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osztálya általános halfogási tilalmat rendelt el a Duna 1493 – 1564 fkm. szakaszán és a hozzá tartozó árterületen, a Solti Kisdunán, a Bátai Keszeges és a Bátai Mélygödör vízterületeken.

A három érintett Helyi Védelmi Bizottságot a mai napon 6 fő önkéntes műveleti tartalékos honvédelmi elnökhelyettessel erősítették meg.

A Tolna Helyi Védelmi Bizottság döntésének megfelelően a szakemberek helyszíni szemlét végeztek az elsőrendű árvízvédelmi vonalon, a Sió bal, és a  Duna jobb partján. A bejárás során megállapították, hogy a Duna kilépett medréből, az árteret elöntötte, a fővédvonal töltés vízoldali részén váltakozó magasságban a rézsűt elérte. A jelenleg prognosztizált tetőző vízállás mellett három-négy méter közötti magassági biztonság várható. A védvonal mentett oldali részén a Duna-projekt keretében történő töltéserősítési (mentett oldali részű) munkálatok folynak, melyek már jelen állapotukban is emelik a töltés biztonságát azzal, hogy a töltés lábánál dupla nyomópadka került kiépítésre a Dió torkolati műtől a Dombori árvízvédelmi központig. A mentett oldalon szivárgást, buzgárt nem tapasztaltak.

 


Árvízi hírek 06.08.

 
 

16:00

Megkezdődött a védekezés Dunaföldváron is

A dunaföldvári Alsórév és a Sétány homokzsákkal való bevédése kezdődött meg. A település védelme érdekében mintegy 250 önkéntes és közmunkás teljes erőkkel tölti a homokzsákokat és építi a védművet. A védekezés jó ütemben halad, várhatóan a késő délutáni órákra elkészül az ideiglenes gát.

Nagy az összefogás az árvízben érintett településeken, mindenki ott segít, ahol tud.

 

14:00

Tájékoztató árvíz miatti forgalomkorlátozásról

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az árvízvédekezési tevékenység ellátása érdekében a Duna jobb parti árvízvédelmi töltésén történő közlekedést az alábbiak szerint korlátozza:

Lezárásra került:

-Keselyűsi közút vége a Keselyűsi gátőrháztól (az Árvízkapuhoz vezető út)

-Bogyiszlói kikötői út

-Dombori,a Védelmi Központtól a Magtárhoz vezető út

-Gerjen, komplejáró

A Vízügyi Igazgatóság együttműködik a rendvédelmi szervekkel, akik ellenőrzik a korlátozásra kijelölt helyeket.

12:30

Sajtótájékoztató Bátán

Wéber Antal tűzoltó ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató megtekintette a Báta településen jelenleg is tartó védekezési munkákat. A településen jelenleg 185 fő végzi a homokzsákok töltését és pakolását.

A község ártéren fekvő részéből nagy valószínűséggel 53 embert kell kitelepíteni a napokban.

Igazgató úr elmondta, hogy a lakóházakat védő ideiglenes gát megerősítését vasárnapig kell befejezni, a munka során mintegy 60-70 centiméterrel emelik meg a védmű magasságát. Szólt arról is, hogy az igazgatóság számít önkéntesek munkájára és felajánlásokra. Elsősorban olyan adományokat felajánlását várjuk amelyekkel a lakosság esetleg károsodó ingóságait lehet pótolni.

 

10:00

Köszönet és tájékoztatás önkéntes árvízvédelmi munkára jelentkezők részére

A települések polgármesterei és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nevében köszönjük az állampolgárok önkéntes felajánlásait és áldozatos munkájukat, amit embertársaik anyagi javainak és életének megóvása érdekében, szabadidejüket feláldozva végeznek.

Több mint száz önkéntes most is erőn felül teljesít a Duna tolna megyei szakaszán a települések védelme érdekében. A védekezési munkálatokban továbbra is számítunk az önzetlen állampolgárok segítségére!

Az önkéntes munkára jelentkezni a megyei katasztrófavédelem ügyfélszolgálatán a 06 74 /510-490-es telefonszámon lehet, ahol 24 órás ügyfélszolgálat működik, és munkatársaink végzik az önkéntes munkára jelentkezők regisztrálását.

Internetes oldalunkon is várjuk az önkéntes munkára jelentkezők regisztrációját.

Az önkéntes munkára jelentkezésnél kérjük megadni az önkéntes nevét, címét, telefonszámát, hogy szükség esetén értesíteni tudjuk, továbbá, hogy milyen időtartamra tudná vállalni a feladatot, illetve hogy tud-e biztosítani a védekezéshez szükséges eszközöket.

A védekezésben a katasztrófavédelemnél regisztrált önkéntesek vehetnek részt!

Kérjük az önkéntes segítőket, hogy - a munka akadálymentes és balesetmentes végzése érdekében - csak abban az esetben induljanak az árvízi helyszínekre, ha erre kifejezett felkérést kapnak katasztrófavédelmi munkatársunktól.

Ezen túlmenően várjuk az árvízkárosultak és a védekezésben résztvevők javára felajánlott tárgyi adományok bejelentését is az ügyfélszolgálat telefonszámán. Itt is kérjük megadni a felajánló nevét, elérhetőségét és a felajánlás tárgyát.

 

 

08.30

Árvízi védekezés a Gemenci erdőben

Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében, Gemencen a vadállomány, a faállomány és a gemenci erdei vasút érdekében is folyamatos a felkészülés a kialakult árvízi helyzet miatt. Az erdőgazdaság szakemberei a vadmentő dombokat takarmánnyal töltik fel, leállították a kisvasút forgalmát. A kitermelt faanyagot biztonságba helyezik és figyelemmel kísérik a Duna vízállását, így bármikor jelentősebb erőt tudnak mozgósítani a gemenci erdő növény- és állatvilágának megvédése érdekében.

A Gemenc Zrt. közleménye szerint a szakemberek folyamatosan töltik fel és pótolják a körtöltéseken és az áradástól nem veszélyeztetett erdőrészletekben található vadetetőket szálas- és szemestakarmánnyal, hogy a víz elől menekülő szarvasok, őzek és vaddisznók számára a védett helyeken megfelelő mennyiségű eledel biztosítsa a túlélést.

Az árvízzel borított területek környékén és a körtöltéseken nyugalomra van szüksége a vadállománynak, ezért el kell kerülni, hogy az emberek miatt az állatok ne merjenek felkapaszkodni a védelmet nyújtó körtöltésekre és vadmentő dombokra.

 

08:00

Védekezés Báta településen

Pénteken Báta településen is megkezdődött a megelőző védekezés. A település védelme érdekében mintegy ötven önkéntes és közmunkás töltötte a homokzsákokat és építette a gátat. A megyei katasztrófavédelem nagy teljesítményű reflektorokkal, áramfejlesztőkkel és fáklyákkal is segítette a munkákat. A homokzsákok töltése és a gátépítés a mai napon is teljes erőkkel folytatódik


A Tolna Megyei Kormányhivatal sajtóközleménye

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

Példás összefogás Bátán

Kormánytisztviselők, rendőrök, katonák, büntetés-végrehajtási alkalmazottak, a katasztrófavédelem szakemberei és önkéntesek is védekeznek Bátán, ahol 90-100 házat veszélyeztet az árvíz. A Tolna Megyei Kormányhivatal munkatársai a kormánymegbízott első hívószavára lapátot ragadtak, jelenleg 50 kormánytisztviselő vesz részt a megelőző védekezésben. Rajtuk kívül 25 rendőr és 10 hivatásos katona, valamint a büntetés-végrehajtás 15 alkalmazottja is a gátakon dolgozik. A katasztrófavédelemnél több önkéntes is jelentkezett, közülük többen Somogy és Csongrád megyéből érkeztek, ők is szervezetten vesznek részt a védekezésben. Jelenleg összesen 185 ember dolgozik Bátán, homokzsák-töltéssel és töltésmagasítással erősítik a védelmet. Megelőző védekezésre 2500 méteres szakaszon van szükség.  A megfeszített munka holnap is folyik majd a kormánytisztviselők részvételével.

Szombat reggelig 19640 homokzsákot töltöttek meg, azóta folyamatos a munka, délig több mint 5000 homokzsákot raktak le a gátakon dolgozók. A vízügy szakemberei szerint jelenleg 636 centiméter a Duna vízszintje Bátánál, a tetőzés csütörtök délutánra várható. A várakozások szerint a víz 770 centiméternél tetőzik majd, ez 30 centiméterrel haladja meg a 2002-es árvízi csúcsot. A szakemberek kimérték, hogy várhatóan hol érheti el a víz a lakóházakat. Az emberek biztonsága érdekében várhatóan szükség lesz kitelepítésre a faluban.

Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdejében, Gemencen a vadállomány, a faállomány és a gemenci erdei vasút érdekében is folyamatos a felkészülés a kialakult árvízi helyzet miatt. Az erdőgazdaság szakemberei a vadmentő dombokat takarmánnyal töltik fel, leállították a kisvasút forgalmát. A kitermelt faanyagot biztonságba helyezik és figyelemmel kísérik a Duna vízállását, így bármikor jelentősebb erőt tudnak mozgósítani a gemenci erdő növény- és állatvilágának megvédése érdekében. A Gemenc Zrt. közleménye szerint a szakemberek folyamatosan töltik fel és pótolják a körtöltéseken és az áradástól nem veszélyeztetett erdőrészletekben található vadetetőket szálas- és szemestakarmánnyal, hogy a víz elől menekülő szarvasok, őzek és vaddisznók számára a védett helyeken megfelelő mennyiségű eledel biztosítsa a túlélést.

 A szakemberek kérik az önkénteseket, hogy a vadállományt ne próbálják maguk menteni, ehhez ugyanis szakemberekre van szükség, akik felkészültek a feladatra.

Az 55. számú főút Pörböly és Baja közötti szakaszán, valamint a vasútvonalon is 60 km/h-s sebességkorlátozás van érvényben péntek reggel hat órától.

Az árvízi védekezési munkálatokkal kapcsolatban a katasztrófavédelem várja önkéntesek jelentkezését, a 74/510-490-es telefonszámon.

A Megyei Védelmi Bizottság kéri a lakosságot, hogy működjenek együtt a hatóságokkal, és kövessék figyelemmel a katasztrófavédelem és a vízügy közleményeit. Az árvízi védekezésről és az árhullám levonulásáról Tolna megyében a www.tolna.katasztrofavedelm.hu, valamint a www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna oldalon olvashat. A vízügyi helyzetről a www.ovf.hu oldalon talál információkat, a Duna vízállásának előrejelzéséről a www.hydroinfo.hu oldalon tájékozódhat. A vízfolyások pillanatnyi állapotáról a www.vizugy.hu oldalon olvashat, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság közleményeit pedig a www.kdtvizig.hu honlapon találja. Az esetleges forgalomkorlátozásokról, útlezárásokról a www.police.hu oldalon tájékozódhat.

 

Szekszárd, 2013. június 8.

Tisztelettel:

                                                                                    Tóth Ferenc

                                                                                    kormánymegbízott

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság elnöke


Tolna Megyei Védelmi Bizottság Közleménye

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság Közleménye 06.10. 11:00

 

Tolna megye 4 árvízvédelmi szakaszán ma 11:00 órától III. fokú készültség van érvényben.

Tolna megye legveszélyeztetettebb településén, Bátán jelenleg is megfeszített tempóban folyik a védekezés. A vízügy 11 fős irányítása mellett mintegy 300 fő dolgozik a közel 2500 méteres ideiglenes gát megerősítésén és magasításán. A katasztrófavédelem részéről 62 fő hivatásos szakember, valamint 166 önkéntes és 78 közfoglalkoztatott erején felül teljesít a település védelme érdekében. A védekezésben számos rendőr is részt vesz, akik a kárterület zárását és biztosítását, valamint a jogosultak ki- és beléptetését végzik. A védekezés megsegítésére a Magyar Honvédség 150-200 katona áthelyezését tervezi Báta településre.

A község ártéri részében 90-100 ingatlan van veszélyben, a Bercsényi és Fő utcában 13 ház különösen veszélyeztetett.

Ma reggelig 72 575 darab homokzsákot –ez megközelítőleg 725 köbméter homokot jelent - töltöttek meg és építettek be a védműbe, csütörtök óta több mint 1200 önkéntes vett részt a munkálatokban. Szükség esetére még több int 70000 homokzsák áll készenlétben. A munkálatok több mint 90%-ban befejeződtek, jelenleg „finomhangolás” folyik, a Vízügy folyamatos műszaki felügyelete mellett.

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság elnöke június 11-én 16:00 óráig elrendelte Bátán a Béke, a Fő és a Bercsényi utca érintett szakaszán az ott lakók kitelepítését, ez azt jelenti, hogy a még ott tartózkodó 25 lakónak eddig az időpontig el kell hagynia ideiglenesen otthonát. Az ő elhelyezésükről a település polgármestere gondoskodik.

Tolna megyébe a Békés megyéből átvezényelt hivatásos tűzoltó állomány 34 fővel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 6 fővel, Hajdú-Bihar megyéből 20 fővel (összesen 60 fő) a védekezési tevékenységet Bátán folytatják, váltásos rendszerben.

Dunaföldváron és Pakson a megelőző védekezés befejeződött, a megerősített védművek ellenőrzése folyamatosan történik.

A Vízügy információi szerint a tetőzés holnap hajnalban megkezdődik, mindenhol a valaha mért legnagyobb vízszintek felett körülbelül 30 centiméterrel.

Az arra közlekedő autósok és a gemenci vadállomány védelme érdekében az 55-ös számú főút Pörböly-Baja közötti szakasza vasárnap este 20:00 órakor teljesen lezárásra került, ami visszavonásig érvényes.


Újabb területekre hirdetett ki veszélyhelyzetet a kormány

14:00

A Belügyminisztérium honlapján található tájékoztató szerint újabb területekre hírdetett veszélyhelyzetet a Kormány. A kiadott tájékoztató szerint tizenkét, a fővárostól délre fekvő Duna menti járásra hirdetett ki veszélyhelyzetet a kormány hétfőn.

Pest megyében a szigetszentmiklósi, a ráckevei és az érdi járás, Fejér megyében a martonvásári és a dunaújvárosi járás, Bács-Kiskun megyében a kunszentmiklósi, a kalocsai és a bajai járás, Tolna megyében a paksi, a tolnai és a szekszárdi járás, Baranya megyében a mohácsi járás közigazgatási területére is vonatkozik a veszélyhelyzet.

A kormányrendelet 15 napig hatályos, meghosszabbítására az Országgyűlés adhat felhatalmazást.

A veszélyhelyzet kihirdetésével rendkívüli intézkedéseket vezettek be az erőforrások koncentrálása, a védekezés hatékonyságának növelése, az állampolgárok életének, egészségének, vagyonának biztonsága érdekében. Ezek keretében lehetőség nyílik többi között polgári védelmi szolgálat elrendelésére, a veszélyeztetett lakosság kitelepítésére, a védekezéshez szükséges munkagép, jármű igénybevételére, a veszélyeztetett területen a járműforgalom, illetve a veszélyeztetett területre történő belépés, beutazás korlátozására, továbbá arra, hogy a védekezéshez szükséges ingatlanokat a védekező erők használják.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt kedden Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye egészére, Pest megye váci, szobi és szentendrei járására, valamint Budapestnek a Duna-part menti kerületeire hirdetett ki veszélyhelyzetet. Az arról szóló kormányrendelet meghosszabbításáról akár már hétfőn szavazhat az Országgyűlés, miután az erre vonatkozó indítványt délelőtt benyújtotta a belügyminiszter a parlamentnek.

 

forrás: belugyminiszterium.hu

 


Bátaszék és M9-es csomóponti szakasz között díjmentesen használható az autópálya

2013.06.10.

A Dunán levonuló árhullám miatt a mai naptól kezdődően díjmentesen használható az M6-os autópálya Bátaszék leálló és M9-es csomópont közötti szakasza.


Árvízi helyzetjelentés 06.10. 18:00

Június 10-én 11:00 óra óta Tolna megye 4 árvízvédelmi szakaszán III. fokú árvízvédelmi készültség van érvényben.

Jelenleg a megye területén Báta, Paks és Dunaföldvár településen folyik védekezés.

Déltől a katasztrófavédelmi igazgatóság veszélyhelyzet-kezelési központja kiegészült a rendőrség és a vízügy szakemberével, valamint a Megyei Védelmi Bizottság titkárságával, így az MVÉB operatív törzseként folytatja munkáját.

Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság elnöke mai sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a megyében stabilan állnak a védművek és a védekezésben együttműködő szervek felkészültek Bátán a Duna szerdán várható tetőzésére, amit a szakemberek 775 centiméter körül várnak. A védekezés a Vízügy folyamatos szakmai irányítása mellett folyik, a szakemberek a várható tetőzési szintnél magasabb szintre felkészülve végezték el a védművek megépítését.

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság mai rendkívüli ülésén a település polgármesterének javaslatára a testület közreműködésével intézkedett Báta település elöntéssel veszélyeztetett területen élő lakosságának megelőző kitelepítésére. A kitelepítés 13 lakóingatlanban 25 főt érint, nekik június 11. 16:00 óráig el kell hagyniuk otthonukat. Az otthonukat elhagyni kényszerülők számára a bátai sportcsarnokban befogadóhelyet rendezett be a katasztrófavédelem.

A mai napon Dunaföldváron a Duna parti töltést erősítették meg, illetve buzgár elfogást végeztek homokzsákokkal. Pakson a Duna part töltés megerősítését végezték a Biztonsági úti zsilipnél 80 m hosszúságban.

A három helyszínen – Pakson, Dunaföldváron és Bátán – összesen több mint hatszázan dolgoztak és dolgoznak most is, több mint 100.000 homokzsák felhasználásával. A vízügy, a katasztrófavédelem, a honvédség, a rendőrség, az önkéntes tűzoltó és polgárőr egyesületek, karitatív és civil szervezetek munkáját rengeteg civil önkéntes segíti.

Az arra közlekedő autósok és a gemenci vadállomány védelme érdekében az 55-ös számú főút Pörböly-Baja közti szakaszát a rendőrség vasárnap 20:00 órakor teljesen lezárta, ez miatt a Magyar Állami Autópálya Kezelő határozatának értelmében a mai naptól kezdődően díjmentesen használható az M6-os autópálya Bátaszék leálló és M9-es csomópont közötti szakasza.

Közben ma délután a Kormány a Duna délebbi szakaszaira is veszélyhelyzetet rendelt el, ez Tolna megyében Paks, Tolna és Szekszárd járásokat érinti. A veszélyhelyzet elrendelése azt jelenti, hogy ebben az esetben a Kormány rendkívüli intézkedéseket vezethet be és ezek végrehajtására adhat felhatalmazást a védelmi igazgatásban résztvevő szervezetek számára.


Árvízi hírek 06.11.

Tolna megye valamennyi árvízvédelmi szakaszán III. fokú készültség van érvényben 2013. 06. 10. 11.00 óra óta.

Ezen a szakaszon a meder középvonalától jobbra és balra eső 3-3 km-es sávban a földfelszíntől 600 m-ig légtérhasználati korlátozás került bevezetésre az esetleges helikopterhasználat biztosítása érdekében.

Tolna megye valamennyi árvízvédelemmel érintett szakaszán folyik a védekezés, a legnagyobb erőket a védekezésben részt vevők Báta térségében koncentrálták. A tegnapi nap folyamán 200 fő katonát vezényeltek a Báta térségébe, fogadásukra a Magyar Honvédség 500 férőhelyre berendezett pihentető-helyet alakított ki Decsen. Tegnap este hat órától folyamatosan 100 katona védekezik a nap 24 órájában, az első váltás ma reggel rendben megtörtént. A Magyar Honvédség speciális eszközöket és helikoptereket is vezényelt a térségbe az esetleg szükséges azonnal intézkedésekhez..

Az éjszaka folyamán összesen 267 fő vett részt a védekezésben, az eddig eltelt 4 napban megközelítőleg 110.000 db. homokzsákot töltött fel és épített be az a több, mint 1400 hivatásos és önkéntes, aki részt vett a 2500 méteren folyó védekezésben. Az éjszaka folyamán homokzsáktöltést végeztek a kint dolgozók, a mai napon ezeknek a homokzsákoknak a beépítése már folyamatban van.

Jelen pillanatban is 110 katona, 30 tűzoltó és mintegy 190 önkéntes dolgozik a területen a vízügyes szakemberek és a katasztrófavédelem irányítása mellett.

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság tegnapi rendkívüli ülésén a település polgármesterének javaslatára a testület közreműködésével intézkedett Báta település elöntéssel veszélyeztetett területen élő lakosságának megelőző kitelepítésére. A kitelepítés 13 lakóingatlanban 25 főt érint, nekik ma 16:00 óráig el kell hagyniuk otthonukat. Az otthonukat elhagyni kényszerülők számára a bátai sportcsarnokban befogadóhelyet rendezett be a katasztrófavédelem.

Hétfőn délután a Kormány a Duna délebbi szakaszaira is veszélyhelyzetet rendelt el, ez Tolna megyében Paks, Tolna és Szekszárd járásokat érinti. A veszélyhelyzet elrendelése azt jelenti, hogy ebben az esetben a Kormány rendkívüli intézkedéseket vezethet be és ezek végrehajtására adhat felhatalmazást a védelmi igazgatásban résztvevő szervezetek számára.

Az 55-ös számú főút Pörböly-Baja közti szakaszát a rendőrség vasárnap 20:00 órakor teljesen lezárta elsősorban az arra közlekedő autósok, és természetesen a gemenci vadállomány védelme érdekében. Emiatt a Magyar Állami Autópálya Kezelő határozatának értelmében a tegnapi naptól kezdődően díjmentesen használható az M6-os autópálya Bátaszék leálló és M9-es csomópont közötti szakasza.


Fertőtlenítés árvíz után

Árvíz után: hogyan és mit fertőtlenítsünk?

2013. június 10.

A rendkívüli dunai árhullám levonulása után elsősorban a zárt terek fertőtlenítéséről kell gondoskodniuk az árvízzel érintett területeken élőknek, az ingatlanok tulajdonosainak. Általánosságban elmondható, hogy a fertőtlenítéshez nem szükséges különleges készítményeket beszerezni, a kereskedelmi forgalomban kapható, a hétköznapokban is használt, fertőtlenítésre alkalmas termékekkel a művelet elvégezhető. A talaj fertőtlenítése csak a szennyvízzel elöntött, kisebb elszigetelt területeken (pl. lakóház udvara) indokolt. A fertőtlenítés lényege: a környezetben lévő kórokozók elpusztítása, illetve számuk minimalizálása, ezáltal a fertőző betegségek (elsősorban a gyomor- és bélrendszeri fertőzések) terjedési útjának elvágása, a betegségek megelőzése. Az általános higiénés szabályok fokozott betartására az árhullám levonulását követően is kiemelt figyelmet kell fordítani.

Kézfertőtlenítés

Ha a kézen látható szennyeződés van, vagyis láthatóan piszkos a kéz, akkor elsősorban a fertőtlenítő hatású folyékony szappan alkalmazása ajánlott. Egyébiránt a kéz fertőtlenítéséhez bármely, a kereskedelmi forgalomban kapható, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyével rendelkező kézfertőtlenítő szer alkalmazható. Az engedély számát – amely az „OTH” betűkkel, illetve a 2011. július 1-je után engedélyezett szerek esetében „JÜ” betűkkel kezdődik, majd számokkal folytatódik – a termék címkéjén fel kell tüntetni. Az OTH engedély kiadását minden esetben megelőzi a termék hatékonysági vizsgálata.

Alkalmazható fertőtlenítőszerek: minden, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kéz- és bőrfertőtlenítő szer (pl. Clarasept folyékony szappan, Clarasept törlőkendő, Innosept, Klinico-sept, Mollysept).

Ha a helyszínen nem áll rendelkezésre a szappanos kézmosásra alkalmas víz, akkor a különböző alkoholos kézfertőtlenítő készítmények is megoldást nyújthatnak a nem látható szennyeződések eltávolítására. Ebben az esetben az adott termék felhasználási útmutatója szerint kell eljárni, a kézfertőtlenítési idő készítménytől függően általában fél perc és egy perc között mozog.

Textíliák fertőtlenítése, fertőtlenítő mosás

A fertőtleníteni szükséges textíliákat kb. egy óra időtartamra kell beáztatni 2 százalékos hypós oldatba, ami 5 liter vízhez 1 deciliter hypót adagolva készíthető el. (Az eljárás a színváltozást okozhat!) A beáztatás után a ruhák, szövetanyagok mosószerrel a szokásos módon moshatók. A beáztatáshoz szükséges oldat Flóraszeptből is előállítható, 1 evőkanál Flóraszept mosóport adagolva 1 liter vízhez 1 százalékos oldat készíthető. A beáztatáshoz fél óra szükséges, ezt követően szintén a szokásos módon moshatók a textíliák. A nem mosható szövetanyagokat, ruhákat (pl. bútorkárpit, szőnyeg) 1 százalékos Flóraszept oldattal kell átkefélni és hagyni megszáradni. (A szín elváltozása ebben az esetben is lehetséges!)

Mosógépben történő mosás esetén elsősorban a 90-95 Celsius fokos mosási programokat ajánlatos választani.

Fertőtlenítő mosogatás

Az evőeszközöket, étkészleteket, edényeket, poharakat első lépésben a hagyományos módon kell elmosogatni, ezt követi a fertőtlenítés. Ehhez 1 százalékos hypós oldatban (0,5 deciliter 5 liter vízhez) 10 percig vagy pl. az Ultra fertőtlenítő tisztítószer 1 százalékos, 40 Celsius fokos oldatában 5 percig szükséges az eszközöket áztatni, majd folyó, meleg vízzel alaposan le kell öblíteni.

 

 

Helyiségek fertőtlenítése

A fertőtlenítést a víz visszahúzódása után kell elvégezni. A helység padlózatáról – amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja – a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre kell eltávolítani, majd a padozatot és a mosható felületeket (pl. csempeburkolat) fertőtlenítőszerrel kell kezelni.

A le- illetve felmosható felületek kezelésére a hypo 2 százalékos oldata vagy az Ultra fertőtlenítőszer 1 százalékos oldata is alkalmas. Fontos, hogy a fertőtlenítő oldatokat legalább 10 percig hagyjuk hatni, csak ezt követően mossuk le tiszta vízzel a felületet. A falakat 10 százalékos klórmész oldattal kell bemeszelni. Az oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.

Talajfertőtlenítés

A talaj fertőtlenítése csak a szennyvízzel elöntött, kisebb elszigetelt területeken (pl. lakóház udvara, stb.) indokolt. A fertőtlenítendő felületet klórmésszel kell egyenletesen beszórni, majd vízzel belocsolni.

Szemétdomb, trágyadomb fertőtlenítése

A fertőtlenítendő felületet klórmésszel egyenletesen be kell szórni, majd vízzel belocsolni. Ezt követően a szemétdomb, trágyadomb felszíni részét körülbelül 10 centiméter vastagságban egy erre alkalmas eszközzel alaposan át kell keverni. Egy köbméter fertőtlenítendő anyaghoz 2 kilogramm klórmészport ajánlott adagolni.

Űrgödrös árnyékszék fertőtlenítése

Az ülődeszkát, a padozatot, az oldalfalat és a WC 1 méteres körzetét 10 százalékos klórmészoldattal kell bemeszelni. Az ülődeszkát 2 órás behatási idő után vízzel alaposan le kell öblíteni. A klórmész oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását. Az űrgödör tartalmának felületét összefüggő rétegben klórmész porral kell beszórni.

Ólak fertőtlenítése

10 százalékos klórmész oldattal kell a felületeket kezelni. A klórmész oldat elkészítéséhez 1 kilogramm klórmeszet kell 8 liter vízben feloldani. A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel. Kerülni kell a por belégzését szembe, nyálkahártyákra való jutását.

Kútfertőtlenítés

Ásott kutak fertőtlenítése:

A kútban lévő vízmennyiség minden köbméterére 100 ml Na-hipoklorit 90, vagy 200 ml hypo oldatot kell alkalmazni. A megfelelően kiszámolt fertőtlenítőszert egy vödör vízben alaposan el kell keverni, majd a kút belső falán körben végigfolyatni. A fertőtlenítőszerrel kezelt kútvizet 24 óráig szükséges állni hagyni, azután pedig kiszivattyúzni. Ha a kiszivattyúzott víz klórszagú, akkor a fertőtlenítés megfelelő volt, ha nem érezhető a klórszag, akkor a kút fertőtlenítését kétszeres mennyiségű fertőtlenítőszer oldattal meg kell ismételni.

Fúrt kutak fertőtlenítése:

300 ml Na-hipoklorit 90-et, vagy 600 ml Hypo-oldatot szükséges az ún. anyacsőbe önteni, majd néhány percig a szivattyút járatni kell. Ezt követően az előzőekben alkalmazott fertőtlenítőszerből a megadott mennyiséget ismételten az anyacsőbe kell juttatni és 24 óra időtartamra állni hagyni. Ezután a kutat addig kell szivattyúzni, amíg a klórszag már nem érezhető.

Országos Epidemiológiai Központ
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

 

Soha nem látott nemzeti összefogás

Tolna megyében jelenleg 3 árvízvédelmi szakaszon folyik rendkívüli védekezés, melyek a következők Báta-Siótorok-szekszárdi szakasza; Siótorok-paksi szakasza; Paks-bölcskei szakasza. A többi szakaszon III. fokú készültség van érvényben. I. és II. fokú készültség nincs.

A védekezés során a már kiépített töltések erősítése, megtámasztása folyik.

Vízállások

Állomásnév

Eddigi legmagasabb (cm)

Jelenlegi (cm)

Dunaföldvár

703

718

Paks

872

891

Dombori

894

915

Sió-Árvízkapu

1227

1256

Baja

976

981

Báta

789

771

 

A jelenlegi előrejelzések szerint a Duna Tolna megyei szakaszán a valaha mért legnagyobb vízállást elérő, meghaladó vízmagasságra kell számítani, a védműveken továbbra is fokozott védekezési tevékenységet kell folytatni a várhatóan nagy számban megjelenő árvízi jelenségek miatt.

Jelenleg összesen 663 fő dolgozik a térségben a vízügy irányítása mellett, mindezidáig összesen 143 600 homokzsák, 1206 m3 homok, 5 erőgép, 12 szállítóeszköz és 10 szivattyú  felhasználásával.

Tetőzött a Duna Dunaföldváron és Bölcskén,  a lassú apadás már tapasztalható ezen a szakaszon.  Bátán holnap estére árható a Duna tetőzése a prognosztizált 785 cm magasságon, mely így a valaha mért legnagyobb vízállást  nem haladja meg.

Báta településen a veszélyeztetett területen lévő 27 fő elhagyta otthonát többen átmenetileg rokonokhoz költöztek. Négy fő elhelyezéséről a megyei katasztrófavédelem gondoskodott; őket a bátai Sportcsarnokban helyeztünk el.

Dunaföldváron megtörtént az alsó kikötő melletti védvonal megerősítése, amelyet a védekezés vezetője és 40 fő közfoglalkoztatott 11:30-ra végrehajtott, jelenleg figyelő szolgálat működik.

Bölcskén a  zsilip mellett a gát bordás megtámasztását végezték el.

Pakson is befejeződött a védekezés, itt is jelenleg figyelőszolgálat működik.

Bátán a  legnagyobb erőt és eszközt igénylő a  helyzet. A F ő u. 173. számtól a páratlan oldal alatt a Bátai-Holt Duna vonalában, egészen a település végéig gátmagasítás, erősítés munkálatai vannak folyamatban. A védekezés területén összesen 10 szivattyú dolgozik szakaszosan.


Köszönet és tájékoztató önkéntesek részére

17:30

Ismételten köszönetünket fejezzük ki mindazon állampolgárok részére, akik önkéntes felajánlásaikkal és áldozatos munkájukkal részt vállalnak az árvíz elleni védekezésben.

Jelenleg csak hivatásos erők dolgoznak a védvonalak megerősítésén, ezért a védekezésben feladata az önkénteseknek most nincs.

Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetőségén azonban továbbra is 24 órában fogadjuk az önkéntes felajánlásokat és az önkéntes munkára jelentkezéseket, hiszen az árhullám levonulása után a helyreállítási munkák során minden önkéntesre számítunk.

Tel: 06 74 510-490


Főigazgatói látogatás Pakson és Bátán

18:30

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy a mai napon személyesen tekintette meg a tolna megyei védekezés helyszíneit.   Főigazgató Urat Wéber Antal tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató fogadta és tájékoztatta a megyében megtett intézkedésekről.

Főigazgató Úr látogatást tett Pakson, majd ezt követően Tolna megye legveszélyeztetettebb településén, Bátán is.

Főigazgató Úr a gátaknál nagyra értékelte az elvégzett védekezési munkákat és méltatta a védekezésben részt vevő önkéntes állampolgárok áldozatos munkáját is.


Dunaföldváron és Pakson már apad a Duna

Tolna megyében ma délelőtt Dunaföldváron 721 centiméteren, délután Pakson pedig 891 centiméteren tetőzött a Duna.

Ezeken a helyeken lassan ugyan, de már megkezdődött az apadás is, jelenleg Dunaföldváron 715, Pakson 889 centiméter a vízállás. A mai tetőzésekkel Dunaföldváron 18, Pakson 19 centiméterrel haladta meg a vízszint a valah mért legnagyobb értékeket.

Jelenleg még Bátán folyik védekezés, éjszaka már csak hivatásosok dolgoznak a gáton, 100 katona és 30 tűzoltó végez figyelőszolgálatot és az esetlegesen szükséges megerősítési munkálatokat a vízügy és a katasztrófavédelem irányítása mellett.

A mai napon is több mint négyszázan teljesítettek erejükön felül, hogy még a tetőzés előtt végezzenek a szükséges munkálatokkal. Ma is több mint kétszáz önkéntes, kétszáz katona, tűzoltó és katasztrófavédelmis dolgozott a gáton, több mint 50 000 homokzsákot felhasználva.


Árvízi védekezés Tolna megyében 06.12.

Tolna megyében minden árvízvédelmi szakaszon rendkívüli készültség van érvényben.

17:00

Ma délután Bátára látogatott Benkő Tibor vezérezredes, a HM vezérkari főnöke, valamint Varga Tamás, a HM parlamenti államtitkára. Mindketten megtekintették a bátai védekezést, a munkálatokban részt vevő állományt. 

Dr. Dankó István, a HM közigazgatási államtitkára még tegnap délután érkezett Bátára, és az éjszaka folyamán személyesen is részt vett a védekezési munkálatokban, homokzsák töltésben és töltésmegerősítésben.

 

12:00

A délelőtti sajtótájékoztatón Tóth Ferenc kormánymegbízott ismertette a Dunai árvíz Tolna megyei helyzetét. Kormánymegbízott úr elmondta, hogy Dunaföldváron és Pakson a tetőzés úgymond rendben lezajlott, természetesen a vízügy szakmai felügyelete mellett továbbra is folyamatos a gátak ellenőrzése, szükség szerinti megerősítése. 

Wéber Antal tű. ezredes elmondta, hogy tegnap óta már csak hivatásosok lehetnek a gáton, az éjszaka folyamán is közel kétszázan teljesítettek szolgálatot, köztük katonák, tűzoltók, katasztrófavédelmisek és a vízügy szakemberei. Igazgató úr azt is elmondta, hogy az árhullám dél felé vonulásával megtörtént a tűzoltó erők átcsoportosítása, így az éjszaka hazaérkezett az a 73 tolna megyei tűzoltó is, akik eddig más megyékben teljesítettek szolgálatot. A hivatásos mentőcsapat a pihenőidő letöltése után reggel már Bátán kezdett el dolgozni.

Dr. Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi igazgató elmondása szerint a tetőzéssel nem szabad fellélegeznünk, mert a töltésszakadások nagyrésze apadáskor következik be. Éppen ezért a Vízügy is megerősített erőkkel van jelen Bátán, gyakorlatilag 100 méterenként van egy szakemberük, amit tovább erősítenek, és kiegészülnek még két tapasztalt, nagytudású szakemberrel.

Huszárné Lukács Rozália, a település polgármesterének tájékoztatása szerint a kitelepítés tegnap rendben lezajlott, mindenki  - akinek kellett - önként elhagyta otthonát, többségük helyben, rokonoknál tudott elhelyezkedni, de négyen igénybe vették a bátai sportcsarnokban berendezett ideiglenes szálláshelyet.

 

7:00

Bátára az éjszaka 50 tonna előre bezsákolt homok érkezett, amit az 1-es depótól a 3-as depóig szükségessé vált megerősítéshez használnak fel. A 3-as és 4-es depó között a gát kismértékben megcsúszott, annak megerősítését azonnal megkezdték és rövid időn belül el is végezték. A délután már szolgálatot teljesítő szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat éjjel a HM Könnyű Vízimentők 12 fős csapatával egészült ki.

Az éjszaka folyamán közel 300-an dolgoztak a védmű megerősítésén, köztük mintegy 200 katona, továbbá rendőrök, tűzoltók, katasztrófavédelmisek és a vízügy szakemberei.

Tegnap a délután folyamán 16 óráig valamennyi kitelepítéssel érintett ingatlanból az ott lakók önként kiköltöztek, nagyrészük rokonoknál, 4 fő pedig a berendezett bátai sportcsarnokban helyezkedett el. Ezt követően az E-on szakemberei az ingatlanokat leválasztották áramhálózatról.

Dunaföldváron tegnap délelőtt 721 centiméteren, Pakson tegnap délután 891 centiméteren tetőzött a Duna, így mindkét helyszínen majdnem 20 centiméterrel haladta meg az eddig mért legnagyobb vízszintet, és lassan ugyan, de már elkezdődött az apadás. Ezeken a helyeken folyamatos figyelőszolgálat működik a gátak ellenőrzésére.

Az 55-ös számú főút Pörböly-Baja közötti szakasza továbbra is le van zárva elsősorban az arra közlekedők védelme érdekében.

A Vízügy legfrissebb információi szerint a tetőzés Bátánál megkezdődött, ezekben a pillanatokban is tart, a jelenlegi vízállás 781 centiméter.


Bátára látogatott az országos tűzoltósági főfelügyelő

Ma délután Bátára látogatott Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.

Tábornok úr a Tolna megyében szolgálatot teljesítő tűzoltók hivatásos mentőcsapatait látogatta meg. Főfelügyelő urat Wéber Antal tű. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Sarkadi Ferenc tű. alezredes kirendeltség-vezető, mint a helyi védekezés irányítója, valamint Tóth Ferenc kormánymegbízott fogadta, és ismertették a Tolna megyében kialakult helyzetet, a munkálatok jelenlegi állását.

Főfelügyelő úr személyesen tekintette meg a védekezési munkálatokat és a gáton dolgozó tűzoltókkal is váltott néhány mondatot. Megköszönte nekik az eddigi megfeszített, áldozatos munkájukat és kitartást kívánt a még előttünk álló napokhoz. 


Legfrissebb árvízi információk 06.14.

Tolna megye árvízvédelmi szakaszain továbbra is rendkívüli készültség van érvényben.

Dunaföldváron a keddi tetőzés óta több mint 1 métert, Pakson 80 centimétert apadt a Duna, mindkét városban, csakúgy, mint a Bölcske és Madocsa közti zsilipnél figyelőszolgálat működik.

Bár a folyó úgy tűnik, hogy Bátánál is lassan apadásnak indult, a megye árvíz által legveszélyeztetettebb települése még mindig Báta, itt továbbra is védekezés van folyamatban. Az éjszaka folyamán több mint kétszázan voltak szolgálatban, több mint száz katona, 63 fő katasztrófavédelmis, 20 vízügyi szakember, rendőrök, polgárőrök, az önkormányzat alkalmazottai. A 73 fős tűzoltókból álló hivatásos mentőcsoportunk is folyamatosan dolgozik, váltásos rendszerben.

A korábban kiépített védmű megerősítések figyelése is folyamatos, szükség szerint szivattyúzásokat is végeztek, ehhez összesen tizenegy szivattyú áll rendelkezésre. Folyamatos a homokzsáktöltés is tartalékképzés céljából, az elmúlt 4 órában 1800 homokzsákot töltöttek meg. A 4-es depó után Böde köznél 46 katona végzi a védmű megerősítését.

Az 55-ös főút Pörböly-Baja közti szakaszán továbbra is teljes útlezárás van érvényben, ezért az M6 autópálya bátaszéki lejáró és M9 csomópont közötti szakasza díjmentesen használható. Ugyanezen a szakaszon a vonatok 40 km/-s sebességkorlátozással közlekednek. A Duna teljes tolna megyei szakszán továbbra is hajózási tilalom van érvényben. 


Munkával telt az éjszaka Tolna megyében

04:00

 Tolna megyében továbbra is 3 árvízvédelmi szakaszon rendkívüli készültség van érvényben.

Bátán az ideiglenes védművek ellenőrzése folyamatos a figyelőszolgálat által. A védmű leghosszabb szakaszán folyamatos gáterősítést végzünk. A szivattyúk szakaszos üzemmódban működnek a töltésnél. A vízügytől 20 fő lát el a figyelőszolgálatot.

Dunaföldváron, Pakson és  Bölcske Madocsa közötti zsilipnél jelenleg figyelőszolgálat működik.

A Duna Tolna megyei szakaszán a meder középvonalától jobbra és balra eső 3 – 3 km-es sávban a földfelszíntől 600m-ig továbbra is légtérhasználati korlátozás van érvényben


Árvízi védekezés Tolna megyében 06.13.

Tolna megye árvízvédelmi szakaszain változatlanul rendkívüli készültség van érvényben.

23:30

Úgy tűnik, Bátán is megindult az apadás, az utolsó néhány órában rendre kevesebbet mutatott a vízmérce. A 782 centiméteres tetőzéshez képest 22:00 órakor már 776 centiméter volt.

Dunaföldváron közel 1 métert, Pakson majdnem 70 centimétert csökkent a rekord vízszint.

 

19:00

Dr Csonki István, a Közép-dunántúli Vízügyi igazgató a délelőtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Duna Dunaföldvárnál 60, Paksnál 40, Domborinál 20 centimétert apadt, Bátánál viszont tegnap reggel óta stabil volt a vízállás, ezért a Vízügy újabb szakembereket irányított a településre, így napközben 49 vízügyes segítette a védekezést. A legfrissebb vízügyi mérések szerint úgy tűnik, hogy lassú apadásnak indult a folyó itt is, az utolsó mérés 778 centimétert mutatott, ez három centiméterrel kevesebb a legmagasabb vízállásnál.

Folyamatos volt a védekezés Bátán egész nap, több mint kétszázan teljesítettek szolgálatot. A vízügy szakemberei a katasztrófavédelemmel és a honvédséggel kiegészülve folyamatosan ellenőrizték a védművek állapotát, amihez két rocsót is igénybe vettek, hogy a víz felől is figyelemmel követhessék az esetleges változásokat. Homok és megpakolt homokzsákok állnak állandó készenlétben, hogy szükség esetén azonnal használni lehessen. Ahol szükséges, ott a tűzoltók hivatásos mentőcsapata szivattyúzással távolítja el a beszivárgó vizet.

A Fő út egyik házából az ingóságok kimentése megtörtént- ebben is a tolna megyei hivatásos mentőcsoport vett részt -, mivel a megnövekedett talajvíz miatt a tartófal felvizesedett hátsó részén a padlózat megsüllyedt, és a további tartófalak felnedvesedése esetén a vályogház statikai állékonysága nagymértékben változhat. Az ingatlant a település jegyzője lezárta, lepecsételte.

Dunaföldváron a vízszint az ideiglenes védmű szintje alá apadt, jelenleg figyelőszolgálat működik, csakúgy, mint Pakson és a Bölcske és Madocsa közötti zsilipnél.

 

17:30

A HUNOR Mentőcsapat tagjainként ketten vettek részt Baján a védekezési munkálatokban. Jantner Attila tű. százados és Máté János tű. zászlós egyheti megfeszített munkát követően ma délután tértek haza, jelenleg jól megérdemelt pihenőidejüket töltik.

 

7:00

Dunaföldváron és Pakson a keddi tetőzés óta 38-38 centimétert apadt a Duna, mindkét városban, valamint a Bölcske és Madocsa közti zsilipnél figyelőszolgálat működik.

A megye árvíz által legveszélyeztetettebb települése továbbra is Báta, ahol a védekezés ezekben a percekben is változatlan intenzitással folyik. Az éjszaka folyamán közel háromszázan teljesítettek szolgálatot a gáton, több mint száz katona, mintegy nyolcvan tűzoltó és katasztrófavédelmis, továbbá rendőrök, polgárőrök és természetesen a vízügy szakemberei megerősített létszámban, húsz fővel.

A településen az ideiglenes védműveket folyamatosan ellenőrzik. Az éjszaka folyamán az árvízi jelenségek miatt ellennyomó medence kiépítésére volt szükség, több helyen a megcsúszások miatt bordás megtámasztásokat és megerősítéseket kellett elvégezni. Szükség esetén szakaszosan több helyen szivattyúzások is történtek. Homokkal, valamint megrakodott homokzsákokkal összesen 10 szállító jármű áll készenlétben, az azonnali bevethetőség érdekében. Az eddigi folyamatos földhordás jelenleg szünetel, ugyanis a depók földdel való ellátása megtörtént, azonban változatlanul zajlik a zsákok feltöltése biztonsági tartalék képzése céljából.

A Vízügy információ szerint a Duna Bátánál még mindig tetőzik, tegnap reggel óta 780 centiméter közelében van a vízmagasság, jelen pillanatban 781 centiméter, ami a 782 centiméteres legnagyobb vízszinthez képest mindössze 1 centiméteres apadást jelent.

Tolna megyében a Békés megyéből átvezényelt hivatásos tűzoltó állomány 28, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 6, Hajdú-Bihar megyéből 20 fővel, a tolna megyei hivatásos tűzoltók 73 tagú megyei mentőcsapata (összesen 127 fő) a védekezési tevékenységet továbbra is Bátán folytatják, váltásos rendszerben.

A hétfőn délben kihirdetett veszélyhelyzet a Tolna megyei érintett járásokban változatlanul fennáll.

Az 55-ös főút Pörböly-Baja közti szakaszán továbbra is teljes útlezárás van érvényben, ezért a Magyar Állami Autópálya Kezelő határozatának értelmében az M6-os autópálya Bátaszék leálló és M9-es csomópont közötti szakasza díjmentesen használható.


Hazaindultak a megyei hivatásos mentőcsoportok

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, hatvan hivatásos tűzoltó teljesített szolgálatot Bátán, akik az ország más megyéiből érkeztek.

Június 9-én vasárnap az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató döntése alapján összesen 60 tűzoltó érkezett az ország más megyéiből Bátára, hogy segítsenek az árvíz elleni védekezésben. Húszan jöttek Hajdú-Bihar, harmincnégyen Békés és hatan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, és váltásos rendszerben, négy napi megfeszített munkát követően ma este hazaindultak. Ezúton is köszönjük a segítséget!