Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80. § (1) bekezdése alapján.
A Tűzvédelmi Főosztály hirdetményi úton közzétett döntései az alábbi linken érhetők el:

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A KET alapján kötelezően közzéteendő jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.
Tűzvédelmi határozatok
Iparbiztonsági határozatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. január 16.
Letöltés:    Hatósági ellenőrzési terv előlapja
Közzétéve:  2017. január 10.
Letöltés:    Hatósági ellenőrzési terv 2017

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. január 08.A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele
2017. január 10.Hatósági ellenőrzési terv 2016
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről

A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. § alapján.

Közzétéve:  2014. szeptember 05.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabá

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 31.
Megtekint:  
Kéményseprő-ipari szolgáltatók

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével.

Közzétéve:  2017. szeptember 25.
Megtekint:  
Nyilvántartás a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének kivizsgálására irányuló hatósági eljárásban kirendelhető szakértőkről

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (6b)-(6f) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. augusztus 31.
Megtekint:  
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szer

Jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
Közzétéve:  2017. augusztus 31.
Letöltés:    Összegzés a részvételi jelentkezések és ajánlatok elbírálásáról