Különös közzétételi lista old

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80. § (4) bekezdése

Közzétéve: 2014.06.30.   Nincs releváns adat  

A 2004. évi CXL.törvény. 80/A. § (1) bekezdése alapján, az ugyanezen bekezdésben meghatározott jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.

Közzétéve: 2014.07.24.   A végrehajthatóvá nyilvánított határozatok ITT érhetőek el

 

 

A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele (oly módon, hogy az az ellenőrzés célját ne veszélyeztesse)

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése

Közzétéve: 2014. 01.30.    Hatósági ellenőrzési terv 2014  

Általános közzétételi lista közbeszerzési adatain túli közbeszerzési adatok

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 31.§

Közzétéve: 2014.06.30.   Nincs releváns adat  

Elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 46.§ 

Közzétéve: 2014.06.30.   Nincs releváns adat  

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora

Közzétéve: 2014.06.30.   Nincs releváns adat   

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora

Közzétéve: 2014.06.30.   Nincs releváns adat  

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése

A nyilvántartás közhiteles nyilvántartásnak minősülnek a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy  képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével.

Közzétéve: 2014.06.30.   Megtekint:

 

Kéményseprő-ipari közszolgáltatók

Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzésére jogosult közszolgáltatókról.

A kéményseprő-ipari közszolgálatatásról szóló 2012. évi XC. törvény 12. § (1) bekezdése.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása:
a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye
b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,   
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

Közzétéve: 2014.06.30.   Megtekint:   

Nyilvántartás a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi területén a katasztrófavédelmi kirendeltségek eljárásában kirendelhető szakértők jegyzékéről.

 
Közzétéve: 2014.08.12.   Megtekint: