Szakhatósági feladatok


A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóságként jár el Tolna megye közigazgatási területén:

a)  a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,

b)  az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:

ba)  magas építmények,

bb)  a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

bc)  a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,

bd)  a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,

be)  az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,

bf)   a fekvőbeteg ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,

c) kiemelt jelentőségű ügyben, ha kormányrendelet másként nem rendelkezik,

d)  a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban.