Pályázatok


 


Dr. Balogh Imre emlékpályázat

A BM OKF főigazgatója dr. Balogh Imre özvegyének felajánlása alapján az idei évben is meghirdeti pályázatát a tűzvédelmi prevenció, vagy elhárítás területét érintő, a szakterület fejlődését, fejlesztését támogató pályamű elkészítésére.

A pályázat kiírását IDE kattintva tekntheti meg. 


Pályázat a rendvédelemben tanuló roma fiatalok támogatására

Pályázati felhívás 2017. II. félév szakképzés

Pályázati adatlap 2017. II. félév szakképzés

Pályázati felhívás 2017-2018 tanév felsőfokú alapképzés

Pályázati adatlap 2017-2018 tanév felsőfokú alapképzés

Benyújtási határidő: 2017. december 5. 


Pályázat a rendvédelemben tanuló roma fiatalok támogatására

Pályázati felhívás

Benyújtási határidő: 2016. október 31.


Pályázat roma fiatalok részére

Pályázati adatlap

Benyújtási határidő: 2016. április 29.


Dr. Balogh Imre emlékpályázat 2016-ban is 

Leadási határidő: 2016. május 5.


Dr. Balogh Imre emlékpályázat 

Határidő: 2015. május 5.


Pályázat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet alap- vagy mesterképzésben részt vevő roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a katasztrófavédelmi pálya választásának ösztönzésére 2014/2015-ös tanév

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap


Pályázat az egységes rendvédelmi moduláris szakképzésben résztvevő roma fiatalok részére

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap


Dr. Balogh Imre emlékpályázat (tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés témájához kapcsolódó dolgozat) Határidő: 2014.05.15.


Dr. Balogh Imre emlékpályázat

Tizenkettedik alkalommal írta ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Dr. Balogh Imre emlékpályázatot, amelyre tűzvédelmi területen dolgozó szakemberek, vagy tanulmányukat folytató leendő tűzoltók jelentkezhetnek május 7-ig.

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Dr. Balogh Imre özvegyének felajánlása alapján pályázatot hirdet tűzvédelmi szakterületen dolgozó szakemberek, vagy tanulmányokat folytató leendő tűzoltók számára a tűzvédelem fejlesztése érdekében pályamű elkészítése.

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

 

A pályázat célja, hogy a tűzvédelemben dolgozók közösségét olyan aktuális témák igényes feldolgozására, megoldására inspirálja, amelyek elősegítik a terület fejlődését.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

1. A pályázaton tűzvédelmi szakterületen dolgozó hivatásos tűzoltó-, illetve civil szakemberek, vagy tanulmányokat folytató leendő tűzoltók vehetnek részt.

2. Pályázni egyénileg lehet.

3. Pályázni a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés témájához kapcsolódó dolgozattal lehet. A dolgozatban ki lehet fejteni többek között a műszaki technikai fejlesztéshez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humán erőforrás gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó más aktuális kérdést is.

4. A dolgozat tartalmilag, formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, összefoglalást is tartalmazzon. A dolgozathoz mellékletek is csatolhatók (ábrák, grafikonok, táblázatok, fotók stb.), amelyek nem számítanak a mű terjedelmébe.

5. A pályázat terjedelme maximum 30 gépelt oldal lehet, A/4-es formátumban, 14-es betűnagysággal, 1.5-es sortávolsággal, oldalanként 30 sorral.

6. A pályaműveket két példányban (kötve vagy fűzve) zárt borítékba helyezve kell benyújtani. A borítólapon a pályázat megnevezését, a mű címét és a jeligét kell feltüntetni.

Mindkét példányban jeligével ellátott zárt borítékot kell elhelyezni, amely a következő

adatokat tartalmazza:

a) jelige

b) a mű címe

c) a pályázó neve

d) rendfokozata

e) beosztása

f) anyja neve

g) születési helye és ideje

h) szolgálati helye és telefonszáma

i) állandó lakcíme és telefonszáma

7. A pályaműveket az alábbi címre kell eljuttatni: 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Sajtó és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály

1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Beküldési határidő: 2012. május 7.

A kijelölt határidő után beérkezett, vagy az előírásoktól eltérő formában benyújtott dolgozatokat a pályázat kiírója kizárja a pályázatból. A már beérkezett pályaműveket nem lehet kiegészíteni, illetve módosítani.

8. A jeligés pályaműveket bíráló bizottság fogja értékelni és a nyertes pályaművet kiválasztani.

9. A nyertes pályázó díja egy bevésés nélküli aranygyűrű.

10. A díj átadására 2012. június 5-én, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) kerül sor.

11. A BM OKF fenntartja jogát a benyújtott dolgozatok megtartására, illetve hasznosítására. A díjazott pályamű esetleges megjelentetéséről és más formában történő hasznosításáról – a szerző egyetértésével – a BM OKF gondoskodik. Megjelentetés esetén a szerzőt a szerzői jogban rögzített jogosultságok illetik és kötelezettségek terhelik.


Pályázat roma fiataloknak

A katasztrófavédelem már az elmúlt évben kiemelt hangsúlyt helyezett arra, hogy a roma fiatalok minél szélesebb köre ismerje meg a hivatásos állományba történő felvételi eljárás módját és menetét, emellett a szervezet gondot fordít arra is, hogy a már állományba került emberek a lehető legkönnyebben beilleszkedjenek, őket mentorálja. Ez a munka az idén is folytatódik.  A katasztrófavédelem az Országos Roma Önkormányzattal és a megyei roma önkormányzatokkal együttműködve azt a célt tűzte ki, hogy felkeltse a roma fiatalok katasztrófavédelemi pálya iránti érdeklődését, és arra ösztönözi őket, hogy pályaválasztásuk során a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének katasztrófavédelmi szakirányát vagy az új rendszerű, moduláris tűzoltó szakképzést válasszák. Éppen ezért a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában meghatározottak alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kidolgozta a roma fiatalok támogatására szolgáló ösztöndíjrendszerét. Ez segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében tanulmányokat folytató és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakképzésében résztvevő roma származású fiatalokat abban, hogy tanulmányaikat eredményesen befejezhessék. A főigazgatóság emellett azzal ösztönzi ezeket a fiatalokat a katasztrófavédelmi pálya választására, hogy támogatási rendszert is kialakított. Elkészült a 2012. szeptember 3-án induló szakképzésre vonatkozó pályázat, erre a képzésében résztvevő roma származású fiatalok jelentkezhetnek. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 15 pályázónak nyújt fejenként 20 ezer forintnyi támogatást.

 
A humánszolgálat hamarosan a felsőoktatásban, azon belül a Katasztrófavédelmi Intézetben tanulmányokat folytató roma származású hallgatók támogatását szolgáló pályázatát is kiírja.

Pályázati felhívás
Pályázati adatlap

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2012. évi támogatása

Pályázati kiírás az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2012. évi támogatására   A pályázat ITT letölthető

1.sz. melléklet - Pályázati adatlapok
2.sz. melléklet - Nyilatkozatok


A pályázat eredménye


Pályázat az önkéntes mentőszervezetek részére

Több mint negyvenhétmillió forintra nyújthatnak be pályázatot december harmincadikáig a kutatási-mentési tevékenységet végző, a katasztrófavédelemmel együttműködési megállapodást kötött önkéntes mentőszervezetek. További információk!


Idén is Dr. Balogh Imre emlékpályázat

A szakterület fejlődését, fejlesztését elősegítő, főleg a tűzvédelmi prevencióra vagy az elhárításra fókuszáló pályaművek elkészítése érdekében hirdette meg idei Dr. Balogh Imre Emlékpályázatát a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A tizenharmadik alkalommal kiírt pályázatra hivatásos tűzoltók, civil szakemberek, valamint olyan leendő tűzoltók jelentkezhetnek május 3-ig, akik most folytatják ez irányú tanulmányaikat.  A pályázat célja hagyományosan az, hogy a tűzvédelemben dolgozók közösségét olyan aktuális témák igényes feldolgozására, megoldására inspirálja, amelyek elősegítik a terület fejlődését. A főigazgatóság ezúttal a katasztrófavédelem jelenlegi munkáját segítő témákat is a leendő pályázók figyelmébe ajánl, így a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés témája mellett a műszaki-technikai fejlesztéshez, a meglévő javító, karbantartó rendszer működéséhez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humánerőforrás-gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó más aktuális kérdéseket is ki lehet fejteni. Ilyen lehet például a prognózis-készítést és az alkalmazott gyakorlatok beválásának vizsgálatát módszertani ötletekkel segítő dolgozat, a kéményseprő-ipari közszolgáltatások jogszabályokon alapuló hatósági végrehajtásának gyakorlatát taglaló munka, vagy éppen a szén-monoxid-mérgezések visszaszorítását támogató tanulmány elkészítése, vagy a káreseti helyszíni szemle módszertana.

Dr. Balogh Imréné és a BM OKF között 2000. június 23-án született megállapodás a pályázat évenkénti kiírásáról. A jeligés pályaműveket az idei évben is bírálóbizottság értékeli, a díjat – egy vésetlen emlékgyűrűt – június 5-én adják át a nyertesnek. 

A pályázati felhívás itt tölthető le


A katasztrófavédelem idén is pályázatokkal segíti a roma fiatalokat

A katasztrófavédelem az Országos Roma Önkormányzattal és a megyei roma önkormányzatokkal együttműködve azt a célozta meg, hogy felkelti a roma fiatalok katasztrófavédelmi pálya iránti érdeklődését, és arra ösztönzi őket, hogy az új rendszerű, moduláris tűzoltó szakképzést válasszák.

Éppem ezért a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában meghatározottak alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság már második alkalommal hirdeti meg a tűzoltó szakképzés keretén belül a roma fiatalok támogatására szolgáló pályázatát.

A február 4-én induló szakképzésre vonatkozó pályázati felhívás elkészült, erre a képzésben résztvevő roma származású fiatalok jelentkezhetnek. A BM OKF a tervek szerint tizenöt hátrányos helyzetű pályázónak nyújt fejenként húszezer forint kiegészítő támogatást az esélyegyenlőség biztosítássa érdekében.

A BM OKF  további együttműködés keretében az Országos Roma Önkormányzattal közösen cselekvési programot dolgoz ki a 2013-2014-es évre vonatkozó szakmai teendőkre, valamint a pályaválasztási, pályaorientációs feladatokra, a toborzásra és a támogatási rendszer bővítésére.


A pályázati felhívás és a pályázati adatlapitt tölthető le. 

 

 

 


Pályázat önkéntes tűzoltó egyesületek 2013. évi támogatására

DR. Bakondi György tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, és a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke aláírta az önkéntes tűzoltó egyesületek 2013. évi támogatásáról szóló pályázati kiírást.

A pályázati kiírást és a szükséges dokumentumok itt tölthetők le:

Pályázati kiírás 

1. számú melléklet Pályázati adatlapok

2. számú melléklet nyilatkozatok

3. számú melléklet csatolandó dokumentumok

4. számú melléklet mérettáblázat

5. számú melléklet üzemanyag felhasználás

6. számú melléklet számlaösszesítő


Újabb pályázat önkéntes tűzoltó egyesületek részére

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa felhasználásáról szóló 1356/2013. (VI. 24.) Korm. határozata 99,65 millió Ft támogatást biztosít az önkéntes tűzoltó egyesületek részére.

A fentiek alapján 2013. június 25-én Dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM OKF főigazgatója és a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke aláírta az önkéntes tűzoltó egyesületek további támogatásáról szóló pályázati kiírást.

 

A szükséges dokumentumok itt tölthetők le:

Pályázati kiírás

1. sz. melléklet Pályázati adatlapok

2. sz. melléklet Nyilatkozatok

3. sz. melléklet Csatolandó dokumentumok

4. sz. melléklet Nyilatkozatok korábban csatolt dokumentumokról

5. sz. melléklet Csatlakozási kérelem

6. sz. melléklet Nyilatkozat szertárhoz

7. sz. melléklet Üzemanyag felhasználás

8. sz. melléklet Számlaösszesítő