Veszélyes üzemekkel kapcsolatos hasznos információk


 

A törvény értelmében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknek nevezzük, ahol a jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége (beleértve a technológia irányíthatatlanná válása miatt várhatóan keletkező veszélyes anyagokat is) eléri a 219/2011. (X.20) Kormányrendeletben (továbbiakban Korm.r.) meghatározott küszöbértéket. Ez alapján különböztetünk meg alsó, illetve felső küszöbértékű veszélyes anyaggal foglalkozó üzemeket. A 2012. január 1-jén hatályba lépett Kat. és a Kormányrendelet értelmében az alsó küszöbérték 25%-át elérő, úgynevezett küszöbérték alatti üzemek is a jogszabályi hatály alá kerültek.
 
 

A témáról bővebben:
  • 2011. évi CXXVIII. Tv. a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
  • 219/2011. (X.20.) Korm.rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
  • 208/2011. (X.12.) Korm.rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
  • 51/2011. (XII.21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tatozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról
  • Gyakran ismételt kérdések
  • SEVESO - Hatósági közlemények