Pályázati kiírás - Informatikai Osztály főelőadó

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján

felvételt hirdet

főelőadó

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Közalkalmazotti jogviszony 4 hónap próbaidő leteltét követően határozatlan idejű hivatásos szolgálati jogviszony (1 év próbaidővel)

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az igazgatóságon és helyi szerveinél felmerülő híradó, informatikai és egyéb kapcsolt feladatok végrehajtása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében Kjt. szerint, hivatásos szolgálati jogviszonyban a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) rendelkezései alapján.

Jelentkezés feltételei:

  • Szakirányú felsőfokú (villamos, távközlési vagy informatikai) végzettség
  • szakmai tapasztalat - legalább 3 év
  • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
  • Egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Általános távközlési és informatikai ismeretek

Benyújtandó iratok, igazolások:

  • önéletrajz, diploma, érettségi és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a felvételi eljárást követően betölthető.

A benyújtásának határideje: 2014. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ress Gábor tű. hdgy. nyújt, a 06-74/504-704-es telefonszámon.

A felvételi anyagok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.).
  • Elektronikus úton dr. Ress Gábor tű hdgy. részére a gbyan.uhzna@xngirq.tbi.uh E-mail címen keresztül

A benyújtott jelentkezések elbírálásának módja, rendje:

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kijelölt bizottság bírálja el.