Ingatlan főelőadó

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                           

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény alapján

 

felvételt hirdet

Ingatlan  főelőadó

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő leteltét követően határozatlan idejű jogviszony                    

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az igazgatóság vagyonkezelésében levő ingatlanok üzemeltetésével, állagmegóvásával, felújításával kapcsolatos feladatok felmérése, előkészítése. A felújítási munkákkal kapcsolatos pályázati kiírások előkészítése, a munkák ellenőrzése. A közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartás, számlák ellenőrzése. A munkáltatói kölcsönök előkészítése. Egyéb kapcsolt feladatok végrehajtása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint, hivatásos szolgálati jogviszonyban a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) rendelkezései alapján.

 

Jelentkezés feltételei:

 • szakirányú felsőfokú (építész, gépész) diploma
 • szakmai tapasztalat - legalább 3 év
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Pályázatírási gyakorlat, közbeszerzési referens képzettség

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • diploma másolata,
 • érettségi és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a felvételi eljárást követően betölthető.

A benyújtásának határideje: 2015. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ress Gábor tű. fhdgy. nyújt, a 06-74/504-704-es telefonszámon.

A felvételi anyagok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.).
 • Elektronikus úton dr. Ress Gábor tű fhdgy. részére a gbyan.uhzna@xngirq.tbi.uh e-mail címen keresztül

A benyújtott jelentkezések elbírálásának módja, rendje:

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója által kijelölt bizottság bírálja el.

A felvételi kiírás további közzétételének helye, ideje: