Tűzvédelmi szakvizsga

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban:Szakvizsga rendelet) 11. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a rendelet 1. mellékletében felsorolt foglalkozási ágakban és munkakörökben dolgozók tűzvédelmi szakvizsgáztatása tárgyában az oktatási törzsanyagot és javasolt szakirodalom jegyzékét a BM OKF az alábbiakban közzéteszi.

Megjelent a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítő 2018. évi 15. számában 2018. április 16-án.

A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

A Szakvizsga rendelet 2. §-a szerint az oktatásszervező által elkészített és kiadott oktatási tematika és az oktatási segédanyag a szakvizsga típusához igazodó, törzsanyagon alapuló, szakszerű és aktuális ismereteket tartalmazza. Amennyiben az oktatási tematikát módosítani szükséges azt a már nyilvántartásban szereplő oktatásszervezőnek nem kell megküldenie az illetékes tűzvédelmi hatóságnak, viszont azt a hatóság bármikor ellenőrizheti.

Tevékenységét újonnan megkezdő oktatásszervező esetén, az oktatásszervező a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat. Az oktatási tematika tartalmát a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése határozza meg.

Amennyiben az oktatásszervező tevékenységét nem a törzsanyagon alapuló szakszerű és aktuális oktatási tematika szerint végzi, akkor bírsággal sújtható, illetve a tevékenység végzésétől eltiltható.