A katasztrófavédelem történeti áttekintése

A katasztrófavédelem történeti áttekintése

Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat okoztak. Az azonban tény, hogy - legyen az árvíz vagy háború - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével.

Magyarországon a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatainak hasznosításával és a társadalom legszélesebb körének bevonásával.