Kéményseprés aloldal fejlécképe

Kéményseprés

IDŐPONT EGYEZTETÉS

 • online a www.kemenysepres.hu honlap ˇÜgyfélszolgálat" oldalán az "Időpontfoglalás" elektronikus űrlap kitöltésével
 • telefonon a 1818-as díjmentesen hívható számon, az adatvédelmi tájékoztatás után, a 9-1 "kéményseprés" menü, 1-es gomb megnyomása után jelentkező ügyintézőnél
 • személyesen, naponta 8 és 14 óra között a Tolna megyei ügyfélszolgálatnál, Szekszárdon a Mikes utca 16-22. szám alatt, vagy a +36 70 658 1425 -ös normál díjszabású telefonszámon

A Tolna megyében tervezett sormunkaterv az oldal alján érhető el.

2016. október 1-jétől Tolna Megye közigazgatási területén a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Szerv látja el a kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységet a lakossági szektorban.

Szolgáltató neve: BM OKF Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Szerv

Székhelye: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Telephelye: Tolna Megyei Ellátási Csoport - 7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei: 

Ellátási terület: Tolna megye teljes közigazgatási területe

Ellátási köre: természetes személy tulajdonában lévő és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlanok, társasházak, lakásszövetkezeti lakóépületek és gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett önálló ingatlanok

A kéményseprő-ipari tevékenység megkezdésének és befejezésének időpontja: 2016. október 1-től határozatlan időre

A közszolgáltatással, esetleges kérdésekkel kapcsolatosan részletes információk itt találhatóak: 

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

Változások a kéményseprésben

2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szerve látja el a kéményseprő-ipari tevékenységet azokon a településeken, ahol addig a katasztrófavédelem által kijelölt közérdekű szolgáltató biztosította az átmeneti ellátást, továbbá ott, ahol az önkormányzat 2016. július 1-jével felmondta a közszolgáltatási szerződését.

A katasztrófavédelem, mint kéményseprő-ipari szerv e települések magánszemély tulajdonában álló ingatlanaiban, ilyen ingatlanokból álló társasházak, lakásszövetkezeti ingatlanok esetében végzi a kémények időszakos ellenőrzését, tisztítását, illetve a műszaki vizsgálatait (lakossági szektor).

A gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, illetve gazdálkodó szervezet székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül szolgáló önálló ingatlanokban (közületi szektor) azok a kéményseprő-ipari szolgáltatók látják el ezt a feladatot, amelyek az adott megye közigazgatási területére a tevékenység végzését a tűzvédelmi hatóság felé bejelentették.

Azokon a településeken, ahol az önkormányzat fenntartja jelenlegi szolgáltatási szerződését, annak hatálya alatt a kéményseprő-ipari tevékenységet mind a lakossági, mind a közületi szektorban a jelenlegi közszolgáltatók végzik.

A kémények időszakos ellenőrzése továbbra is kötelező feladat, amelyet a lakosság számára a katasztrófavédelem és a megmaradó szolgáltatók egyaránt előre ütemezett sormunkában látnak el. A közületi szektorba tartozó ingatlanok esetében azonban az ingatlan használójának az ellenőrzést külön jogszabályban meghatározott időnként meg kell rendelnie, ennek elmulasztása következménnyel jár: a tűzvédelmi hatóság felszólítja a kötelezettség teljesítésére, bírsággal sújthatja, végső esetben eltilthatja a kémény használatától.

2016. július 1-jétől a lakossági szektorba tartozó ingatlanok esetében a kémények időszakos ellenőrzése, tisztítása, valamint négyévenkénti műszaki felülvizsgálata (sormunka) ingyenes, ha azt a kéményseprő-ipari szerv vagy közszolgáltató az általa megadott első vagy második időpontban el tudja végezni. Amennyiben azonban erre csak egy közösen egyeztetett harmadik időpontban tudnak sort keríteni, akkor a tevékenység már díjköteles.

Társasházakban és lakásszövetkezeti lakóingatlanokban lévő azon lakások esetében, amely gazdálkodó szervezet tulajdonában van, vagy az ingatlanba gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelepe be van jelentve, a kémények időszakos ellenőrzéséért, tisztításáért, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatáért az ingatlan használójának költségtérítést, illetve kiszállási díjat kell fizetnie.

A közületi szektorba tartozó ingatlanok használóinak valamennyi kéményseprő-ipari tevékenységért díjat kell fizetni.

A kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátása folyamatosan biztosított, legkésőbb 2025-ig a lakossági szektorban a katasztrófavédelem valamennyi településen átveszi a kéményseprő-ipari feladatokat.

Kéményseprő-ipari szolgáltatóknak

Kéményseprő-ipari szolgáltatási tevékenység csak az illetékes tűzvédelmi hatósághoz (Tolna megyei székhely esetén a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) tett bejelentést követően végezhető.

A bejelentését a szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követően kezdi meg, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 6. mellékletében szereplő adatlapon (az oldalról aljáról letölthető bejelentési adatlap kitöltésével, megküldésével) teszi meg a tevékenység megkezdése előtt.

A bejelentés illetékmentes.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba csak jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelő kéményseprő-ipari szolgáltató vehető fel. Nyilvántartásba fel nem vett kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységet nem végezhet.

A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül meg kell küldeni az illetékes tűzvédelmi hatóság (Tolna megyei székhely esetén a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) részére a bejelentéshez hasonlóan a fentiek szerint.

Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

A szolgáltatás felügyeletét ellátó tűzvédelmi hatóság (Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését. Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki.

Amennyiben a kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában nem látja el, a tűzvédelmi hatóság eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység gyakorlásától.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

 • A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény
 • A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet
 • A kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet
 • A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
 • A kéményseprő-ipari szerv formanyomtatványainak kiegészítő adattartalmáról szóló 7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasítás
 • A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló 12/2014. (II. 21.) BM rendelet
 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

A fenti jogszabályok aktuális állapotát az alábbi linkre kattintva elérheti:

http://www.njt.hu/

ADATLAP - Kéményseprő-ipari szolgáltató bejelentéséhez