Kiadványok, kötetek aloldal fejlécképe

Kiadványok, kötetek

Polgári Védelem

Megjelent egy segédlet a 2023-as esztendőben a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiadásában „Segédlet a városi kutató-mentő csapatok ENSZ INSARAG 2020 szerinti minősítésének végrehajtásához” címmel. Az emberiség mai technológiai fejlettsége mellett sem lehetséges egy földrengés előrejelzése. Ennek eredménye, hogy a következmények kezelésének lépései kötöttek. A mentési tevékenység pedig a létező legnehezebb, legbonyolultabb és legkomplexebb folyamatok közé tartozik. A kutató-mentő csapatok tagjai saját egészségük, testi épségük kockáztatásával igyekeznek menteni a romok alatt, mélyedésekben, szűk helyeken rekedteket különleges eszközök használatával - keresőkutya, akusztikus eszközök, kutatókamera – egyedi eljárásokat alkalmazva – magasból és mélyből mentés, faláttörés, megtámasztás és dúcolás – mindaddig, amíg a sérültek kórházba juttatását nem biztosítják.

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Kutató - Mentő Tanácsadó Csoportja nemzetközi szinten fogja össze és koordinálja a tagállamok részéről ezen feladatok végrehajtását az INSARAG irányelvek kiadásával. 2020-ban jelent meg ezen normák legfrissebb kiadása, amely alapján a mentőcsapatok minősíthetik magukat, hogy mérhető legyen a szakmai felkészültségük. A segédlet a minősítési feladatokra történő felkészüléshez nyújt segítséget.


Sorban a negyedik tanulmánykötet „Katasztrófák és következmények,  segítők és áldozatok” címmel jelent meg 2022. évben. A kötet szerzői katasztrófák elleni védekezéssel foglalkozó kutatók, egyetemek oktatói  és aktív hallgatói. Munkájukkal, innovatív gondolataikkal, esetleg megélt eseményekből táplálkozó tapasztalataik megosztásával nagymértékben hozzájárulnak a  katasztrófa- és veszélyhelyzetek lélektanának megértéséhez, a segítő szakmák új kapcsolódási pontjainak feltérképezéséhez.  A kötetben a IV. Tolna Megyei Polgári Védelmi Munkaműhely című polgári védelmi konferencián elhangzott előadásokhoz kapcsolódó szakmai publikációkat olvashatjuk. A tanulmánykötet digitális formában is elérhető az alábbi linken: „Katasztrófák és következmények,  segítők és áldozatok”.


Ismételten értékes kiadmányt ragadhat a kezébe az olvasó, aki érdeklődést mutat a III. Tolna Megyei Polgári Védelmi Munkaműhely „Katasztrófák, kockázatok, önkéntesek” című tanulmánykötete iránt. A közszolgálati intézmények oktatói, doktoranduszai, hallgatói, a katasztrófavédelem aktív munkatársai, illetve más ágazatok biztonsággal tudományos keretek között is foglalkozó előadói - dacára a mindennapjainkat átíró vírus okozta járványnak - idén a korábban már említett színvonalas tanulmánykötet formájában kötik le figyelmünket, szemben az elmúlt két év Tolna Megyei Polgári Védelmi Munkaműhely kereteiben megtartott előadásaival. A tartalmat illetően betekintést nyerhetünk az Alsó-Tisza vízkárelhárításának elmúlt száz esztendejébe, vagy az 1956-os Dunai jeges árvíz elleni védekezés folyamatába. Alkalmunk nyílik még olvasni a vörösiszap katasztrófa kitelepítési feladatairól, vagy az önkéntes szervezetek lakosságvédelmi alkalmazásáról. Az előszó szerzője bízik abban, hogy e kötet tartalma elnyeri a kedves Olvasó elismerését, valamint reméli, hogy a következő esztendőben személyesen is lesz lehetőség a találkozásra.” A kötet az alábbi linken is elérhető.


Konferenciakötet jelent meg „II. Tolna Megyei Polgári Védelmi Munkaműhely” címmel a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében 2019-ben megtartott polgári védelmi konferencia gyümölcseként. A munkaműhely számos előadással és prezentációval igyekezett bemutatni a katasztrófavédelmi és azon belül polgári védelmi feladatok tágabb perspektíváját. A könyv a katasztrófavédelemben dolgozó szakembereknek, oktatási intézmények pedagógusainak és diákjainak, valamint a téma iránt érdeklődőknek kíván gondolatébresztőként szolgálni. A kötet, - amely katasztrófavédelmi szakemberek, egyetemi oktatók, kutatók, a veszélyhelyzetekben önkéntesen közreműködők munkája – digitális formában is elérhető az alábbi linken.


Iparbiztonság és Hatóság

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiadásában konferenciakiadvány jelent meg "Iparbiztonsági és Hatósági Szakmai Nap" címmel. „Tolna megye „iparkodik”” – fogalmaz a kiadvány előszavának írója. Megannyi ipari üzemmel rendelkezünk, országos szinten mérve is. A régmúltból tekintve a tolnai selyemfonógyár, Bonyhád híres zománcüzeme, vagy később az 1987 óta villamos energiát termelő paksi nukleáris erőmű csak töredéke az ipari létesítmények hosszú listájának. Ezen gondolat mentén került megszervezésre a BM OKF Kerekasztal rendezvénye keretében az első Tolna Megyei Iparbiztonsági és Hatósági Szakmai Nap, melynek eredménye az alábbi linken olvasható kiadvány. A konferencia előadói és a kötet szerzői a saját földrajzi, tudományos területeikről tárják az iparbiztonsági és a hatósági szakterületen dolgozók elé a vizsgált téma érdekesebbnél érdekesebb kérdéseit.


II. Iparbiztonsági és hatósági nap címmel, immár második alkalommal látott napvilágot egy tudományos konferencia keretében született kötet, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiadásában. A könyv szakmai tartalmát tekintve, megjelenésében a korábbi tanulmány és konferencia kötetek arculatát követi. Az olvasó a mindennapjainkat átszövő infrastruktúrák kritikussá válásának megtörtént eseményeit tanulmányozhatja, illetve azok megelőzésére, kezelésére tett hatékony erőfeszítéseket ismerheti meg.


Egyéb szakterületek

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiadásában egy tanulmánykötet jelent meg 2021. nyarán „Nehéz tárgyak mozgatása” címmel.

A tanulmány a rudak, deszkák, ékek, csörlők, emelőszerkezetek és kötelek segítségével végrehajtható fizikai munkák helyes kivitelezését taglalja az erő, erőkar és biztonság figyelembevételével. Az imént felsorolt fogalmak egy-egy fejezetben olvashatók. Mint mindig, most is felmerül a kérdés: miért jött létre ez a kiadvány és kinek szól? Sokáig nem szükséges a könyv motivációján gondolkodni, könnyen beláthatjuk, hogy napjainkban már nem kell a tengeren túlra utaznunk, hogy pusztító tornádóval, földcsuszamlással találkozzunk. Elég csak a közelmúlt szekszárdi társasház robbanására gondolni, amikor az épület állékonyságának gyengülése miatt a mentéshez nem lehetett nagy erőgépeket igénybe venni. Tehát az alkotók munkája szól mindenkihez, aki akár hivatásszerűen, akár önkéntes mentőszervezet tagjaként, illetve magánemberként nehéz tárgyak mozgatásával biztonságosan szeretne foglalkozni.