Közösségi szolgálat a katasztrófavédelemnél

2012. Szeptember 1-jével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendelet. Ebben új elemként szerepel az, hogy azok a középiskolások, akik 2016. január 1-je után érettségiznek, ötven órányi közösségi szolgálat elvégzésére kötelesek. Közösségi szolgálatnak minősül az a munka, amely során a diák a saját helyi közössége javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenységet folytat szervezett keretek között.

Ilyennek számít az egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi, óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen végezhető tevékenység.

A gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése a katasztrófavédelem elsődleges célja, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél: megyei igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek kapcsán megismerkedhetnek a szervezet feladatrendszerével, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, így későbbi életük folyamán nagyobb hatással lesznek saját és környezetük biztonságára.

A katasztrófavédelem területén végezhető közösségi szolgálat keretében a diákoknak lehetősége lesz bekapcsolódni a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem, illetve az iparbiztonság szakterületének tevékenységébe. Közreműködhetnek például iskolájuk tűzriadótervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és végrehajtásában, az intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében, tűzoltóversenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában, de akár az őket fogadó tűzoltólaktanya karbantartási tevékenységeiben is. Aki a polgári védelem területével kíván alaposabban megismerkedni, az részt vehet katasztrófakockázati helyszínek bejárásában, polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában, ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában, vagy éppen a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében, vagy a lakosságfelkészítésben. Az iparbiztonság iránt érdeklődő diák a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek karbantartásában és alkalmazásában, illetve veszélyes üzemek bejárásán vehet részt, de tevékeny szerepet kaphat a katasztrófavédelmi műveleti labor járműveinek napi karbantartásában, működtetésében is.

Azok a középiskolások, akik a közösségi szolgálat egészét, tehát mind az ötven órát a katasztrófavédelemnél kívánják teljesíteni, mindhárom szakterület munkájába betekintést nyernek.

 

Letölthető dokumentumok:

 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségek elérhetőségei

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok elérhetőségei