Katasztrófavédelmi szervezet megalakulása

Katasztrófavédelmi szervezet megalakulása

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 2000. január 1-jén jött létre. Állami feladatot ellátó szervezet, amelynek fő tevékenységei a felkészülési, a veszélyhelyzeti, valamint a helyreállítási időszakokban jelennek meg. Szervezeti felépítését tekintve háromszintű országos hatáskörű szerve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, melynek alárendeltségében a megyékben területi szinten igazgatóságok , helyi szinten pedig kirendeltségek működnek.

A védelmi igazgatás rendszerének fejlesztése egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg. A katasztrófák nem ismernek határokat, ezért jelentős mértékben felértékelődött a nemzetközi tapasztalatcsere és a segítségnyújtási tevékenység a környező országokkal, régiókkal és a nemzetközi szervezetekkel történő együttműködésen belül.

A katasztrófavédelmi szervezetek célja: hatékony megelőzéssel, eredményes beavatkozással és sikeres utómunkálatokkal garantálni a lakosság biztonságos mindennapjait.