Közösségi szolgálat - Teljesíthető tevékenységi körök

Tájékoztatás a közösségi szolgálatteljesítés Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságontörténő teljesítéséről 

A közösségi szolgálatteljesítés programja:

- A program minden hónap utolsó 5 munkanapján, a kapcsolattartó mentorral előzetesen egyeztetve hajtható végre
- Egy óra 60 perc, egy alkalom legalább 1, legfeljebb 3 óra
- A programot jelentő 50 órát a középiskola első 3 tanévében – akár a tanítási szünetekben is! –, egyenletesen elosztva 
   célszerű teljesíteni
- Egy időpontban maximum 5 tanuló vehet részt a programban
- Felkészítő és záró órák az iskolában kerülnek megtartásra – ez az iskolában kijelölt pedagógus felelőssége
- A közösségi szolgálatteljesítést jelenléti íven kell vezetni
- Az órák 80% alatti látogatása esetén a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója az igazolást megtagadja a tanulótól
- 80%-os részvétel felett a tanuló igazolt hiányzását egy alkalommal pótolhatja
- Teljesítésigazolás csak 100%-ban teljesített közösségi szolgálat esetén állítható ki
- Egyedi kérésre méltányossági alapon a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója részigazolást is kiállít a közösségi szolgálat teljesítéséről


Teljesíthető tevékenységi körök:

Tűzmegelőzés, tűvédelem tevékenységi kör

a. Közreműködés a küldő intézmény tűzriadó tervének kidolgozásában, a terv gyakoroltatásának előkészítésében és   
     végrehajtásában (2-3 óra)
b. Részvétel a küldő intézmény tűzvédelmi rendszerének ellenőrzésében (1-2 óra)
c. Közreműködés tűzoltó versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában (3-5 óra
d. Közreműködés tűzoltósági bemutatók előkészítésében, lebonyolításában (3-5 óra)
e. Részvétel a tűzoltó laktanya karbantartási tevékenységeiben (2-3 óra)

Polgári védelem tevékenységi kör

a. Részvétel a katasztrófakockázati helyszínek bejárásában (2-3 óra)
b. Közreműködés a polgári védelmi gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában (3-5 óra)
c. Közreműködés az ifjúsági versenyek előkészítésében és lebonyolításában (3-5 óra)
d. Közreműködés a polgári védelmi tervezéshez szükséges adatbázisok készítésében (1-2 óra)
e. Részvétel lakosságfelkészítési tevékenységekben (2-3 óra)

Iparbiztonság tevékenységi kör

a. Részvétel a veszélyes áruszállítást nyomon követő rendszerek (RIS, SZIR) karbantartásában és napi alkalmazásukban (1-2 óra)
 b. Közreműködés statisztikai – kivéve az ügyfelek üzleti, személyes adatait valamint a nem nyilvános és a minősített adatokat tartalmazó – kimutatások készítésében, továbbá a szakterülethez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek végrehajtásában (2-3 óra)
 c. Részvétel veszélyes üzem bejárásokon – az üzemeltetőkkel folytatott előzetes egyeztetésnek megfelelően (2-3 óra)
 d. Közreműködés a katasztrófavédelmi műveleti labor járművek napi karbantartásában, üzemszerű működtetésében (1-2 óra)


Jelentkezés rendje:
A küldő középiskola kijelölt felelős pedagógusa előzetesen egyezteti tanulóinak részvételét a mentorral.