Tűzvédelmi felkészítés Szekszárdon

2022. május 10.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosítása szükségessé tette a már meglévő tizennégy tűzvédelmi műszaki irányelv felülvizsgálatát, ami tűzvédelmi szakemberek javaslatainak figyelembevételével meg is történt. 2022. június 13-tól alkalmazhatóak az Országos Tűzvédelmi Szabályzat e napon hatályba lépő változásával összehangolt Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek. A módosítások során kialakult megoldások a jövő tűzvédelmét szolgálják, és széleskörű szakmai egyetértésen, nemzetközi tapasztalatokon alapulnak.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján közzétett Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek módosuló szabályairól a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a jogalkalmazásra történő széleskörű felkészítés céljából Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban, május 10-én képzést tartott, amelyen többek között a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai, valamint a létesítményi tűzoltóságok szakmát érintő képviselői jelentek meg.

Hallgatóság

A képzést Dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg.

Dr. Balázs Gábor
Dr. Balázs Gábor

A képzés első előadását Kosztolányi Péter tűzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának vezetője tartotta, aki az országos tűzvédelmi szabályzat módosításának irányairól, valamint a kockázati osztályba sorolás változásairól, az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeiről beszélt. Amint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat esetében, úgy a tűzvédelmi műszaki irányelvek átdolgozásánál is szempont volt a megfelelő szintű biztonság és tűzvédelem fenntartása, lehetőség szerint az elfogadható műszaki megoldások egyszerűsítésével.

Kosztolányi Péter
Kosztolányi Péter

Vámosi Zoltán tűzoltó alezredes, a megyei igazgatóság hatósági osztályának kiemelt főelőadója a tűzterjedés elleni védelemről tájékoztatta a hallgatókat. Új műszaki megoldások születtek, egyebek mellett a tűzfalakon elhelyezhető hőszigetelő rendszerekre, a tűzgátló szerkezetek áttöréseinek lezárására. Megvizsgálták azt is, hogy az épületek felvonói és csúszdái milyen körülmények között használhatóak menekülésre, módosult a többirányú kiürítésre, a hő- és füstelvezetésre, a tűzoltók beavatkozását segítő körülményekre, így például a tűzoltási felvonulási területre vagy a vízforrások lelőhelyére, a központi szünetmentes berendezések és a hibrid, napelemes rendszerek lekapcsolására vonatkozó ajánlás is. Király István tűzoltó őrnagy, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának vezetője előadásában a hő- és füstelvezetésre vonatkozó változásokat említette.

Sághy-Takács Krisztián tűzoltó őrnagy, a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályvezetője előadásaiban a beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések új megoldásait részletezte.

Új fejezetek szólnak a nem norma szerinti villámvédelem egységes létesítési feltételrendszeréről, egyes speciális épületek, épületrészek tűzvédelmi kockázati osztályba sorolásáról, amely témát A változások során bővült azoknak a tereknek a listája is, amelyek a füstfejlődés szempontjából alacsonyabb kockázatba sorolhatóak.

Fontos változások érvényesek a szabadtéri rendezvények menekülési útvonalainak kiszámítására, illetve az éghető folyadékot, vagy éghető hajtógázt tartalmazó aeroszolok kategorizálásra, amely témát Gillich Norbert tűzoltó őrnagy, a Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának vezetője dolgozott fel.

A képzést Dr. Balázs Gábor igazgató zárta azzal, hogy reméli, hogy az előadás-sorozaton hallottak nagyban segítik majd a beavatkozó állomány, valamint a hatósági ellenőrzéseket folytató munkatársak mindennapi tevékenységét, amelyek a jövőben együttesen a lakosság nagyobb biztonságát szolgálják majd.

Fotó: Tolna MKI