Igazgatóság vezetői

Dr. Hábermayer Tamás

  • Munkahely: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
  • Rendfokozat: tűzoltó ezredes
  • Beosztás, munkakör: igazgatóhelyettes
  • Levélcím: H-7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15.
  • Telefon: (+36-74) 504-700
  • E-mail cím: gbyan.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh
Dr. Hábermayer Tamás fotója

Önéletrajz:

Hivatásos pályáját katonaként kezdte kiképző szakaszparancsnokként, majd térképésztiszti, összekötőtiszti, századparancsnok-helyettesi feladatokat látott el. A Magyar Honvédség állományából a Belügyminisztérium állományába kerülve négy éven át polgári védelmi kirendeltségvezető, majd később tűzoltóparancsnok-helyettes volt Kalocsán. 2013-2014 évben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon az országos polgári védelmi főfelügyelő, majd 2015-től a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon az igazgató helyettese. Több mint húsz éves hivatásos szolgálata alatt katonai külszolgálaton tapasztalatot szerzett a békefenntartó műveletek végrehajtásában, részt vett a 2006, 2010, 2013-as árvizek elleni védekezésekben, valamint a vörösiszap-katasztrófa következményeinek felszámolásában.

Több szakmai tudományos konferenciát szervezett, valamint számos publikációt jelentetett meg a katasztrófavédelmi önkéntesség, a rendkívüli hatás kiváltó, alacsony valószínűséggel bekövetkező események, a kiterjedt katasztrófák kárterületén történő elektronikus adatgyűjtés és árvíz elleni védekezés témakörökben.

2021-től a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács alelnöke. 

Aktív tagja a HUNOR és HUSZÁR mentőszervezeteknek. 

Nős, 2 gyermek édesapja.

Szakmai pályája:

2002-2007 A Magyar Honvédség Szentendrei Kiképző Központján szakaszparancsnok, majd századparancsnok-helyettes, később kiképzőtiszt 

2007-2011 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kalocsa Polgári Védelmi Kirendeltség vezetője 

2012-2013 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kalocsa Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese 

2013-2014 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség főfelügyelő-helyettese 

2014. december 22-től a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese

Tanulmányok:

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen katonai vezető (tüzér) szakon végzett, később a Szegedi Tudományegyetem jogi karán szerzett diplomát. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában 2021-ben tudományos fokozatot szerzett.

Rendészeti vezető és mestervezető vizsgát tett.

Kitüntetések:

Békefenntartásért szolgálati jel 2004

Többnemzetiségű Hadosztály (Irak) Szolgálati jel 2004

Árvízvédekezésért Szolgálati jel 2010

Rendkívüli helytállásért vörösiszap-katasztrófa érdemjel 2010

Kalocsa Város Közszolgálatáért díj 2013

Tűzoltósági tanácsosi cím 2018

Tolna Megye Védelméért Emlékérem 2019