Jogszabályok aloldal fejlécképe

Jogszabályok

 

A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Magyarországon is évente több millió tonna veszélyes árut szállítanak közúton, vasúton és vízen, illetve ezek mellett – ugyan csekélyebb mennyiségben, de folyamatosan – megjelennek ezen áruk a légi szállításokban is. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni hatékonyabb védekezés kialakítása és erősítése érdekében a veszélyes árukkal, veszélyes anyagokkal végzett tevékenységeket fokozott figyelemmel szükséges kísérni, mely legeredményesebben a rendszeres hatósági ellenőrzésekkel valósítható meg.

A hatékony és nagyszámú ellenőrzések végrehajtásával a veszélyesáru-szállításban résztvevőket a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására késztethetjük.

A modern ipari technológiák igényelte megnövekedett számú veszélyesáru-szállítások mellett is elvárásként jelentkezik mind a társadalom, mind a kormányzat részéről, hogy a közlekedés biztonsága ne romoljon, a környezet terhelése ne fokozódjon.

A szakterület fő céljai közé tartozik a veszélyesáru-szállítások, valamint a szállításokhoz kapcsolódó telephelyek rendszeres és következetes ellenőrzésén keresztül a szabályok pontos betartásának számonkérése, elsősorban a balesetek megelőzésének elérése, illetve egy esetleges baleset bekövetkezte esetén, a káresemény élet- és vagyonbiztonságra, továbbá a környezetre gyakorolt káros hatásainak csökkentése érdekében.

A szakterület hatósági jogkörén belül eljárva végzi a veszélyes áruk közúti szállítása szabályainak megsértőivel szemben lefolytatandó eljárás első fokú hatósági tevékenységét. Végzi a veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos ellenőrzések és bírságolások dokumentálását, vezeti a nyilvántartásokat, elkészíti és felterjeszti az elöljárónak az ezekkel összefüggő jelentéseket. Vizsgálja a veszélyes áruk közúti szállítása során bekövetkezett balesetek, rendkívüli események körülményeit és annak alapján a szükséges intézkedéseket saját hatáskörben megteszi, valamint a vonatkozó elöljárói utasításnak megfelelően az eseményről és a megtett intézkedésről jelentést készít.

A veszélyesáru-szállítással kapcsolatos hatályos jogszabályok gyűjteménye ITT érhető el.