Bemutatkozás

"Magyarország szolgálatában a biztonságért"


A katasztrófavédelem magyarországi rendszere a polgári védelem és az állami tűzoltóság országos és területi szerveiből összevont, államigazgatási feladatot is ellátó országos hatáskörű rendvédelmi szervezet. A szervezet országos hatáskörű központi szervre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra és területi szervekre tagozódik. A területi szervek a megyei igazgatóságok, amelyek alárendeltségében helyi szervként katasztrófavédelmi kirendeltségek és őrsök , valamint tűzoltóparancsnokságok működnek.

Feladatunk a katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés, a lakosság védelme, a veszélyhelyzetek megelőzése és a károk felszámolásában való közreműködés.

A hazai katasztrófavédelem rendszerében dolgozó több ezer ember – hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazott, valamint önkéntesek sokasága – olyan közösség, amely azért dolgozik, hogy a valós problémák megoldásával a baj órájában segíteni tudjon.

Vállalt feladataink szerteágazóak és sokrétűek: a katasztrófák, valamint a veszélyes anyagok által okozott súlyos balesetek elleni megelőzéstől és felkészüléstől, az anyagi javakat fenyegető hatások elleni védekezésen és beavatkozáson át egészen a helyreállítási feladatokban vállalt feladatokig terjednek. A szervezet ellátja a hazai tűzvédelmi rendszer felügyeletét is.

Célunk annak az igénynek megfelelni, hogy a különböző szintű állami szervek tevékenységében, a védekezés irányításában, ipari vagy természeti katasztrófák bekövetkezése esetén hatékony katasztrófaelhárító rendszer működjön hazánkban. 

Hatósági feladatellátása kiemelten fontos a magyarországi rendvédelemben, mivel hatósági jogköreink -többek között-

a veszélyes ipari üzemek engedélyezési és hatósági ellenőrzési rendszerének működtetése

veszélyes áruk közúti, vasúti, vízi szállításának hatósági ellenőrzésének végrehajtása

az építési, tűzvédelmi technikai termékek piacfelügyelete

teljeskörűen nem szabályozott, beépített automatikus oltóberendezések létesítési- és használati ügyeinek eljárása

az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése

a tűzvédelmi szakértői tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárások

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben való eljárás

Tolna megye területén másodfokú tűz- és polgári védelmi szakhatósági és hatósági jogkörök

a közbiztonság garanciájának eszközei.

A szervezet 2012-től megújult szervezeti struktúrával és további szakmai tartalmakkal bővült. Bízunk abban, hogy honlapunk hozzájárul a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és megyénk állampolgárainak nyílt párbeszédéhez, s ezáltal a kölcsönös bizalomhoz.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi hatáskörű rendvédelmi szerv, továbbá önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Egyes jogszabályban rögzített ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban és más közjogi szervezetszabályzó eszközökben a számára meghatározott speciális feladatokat, irányítja helyi szerveit a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a hivatásos tűzoltóságokat.

Fő feladata a katasztrófák hatósági megelőzésében való közreműködés; az illetékességi területén bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés feladatainak elősegítése; továbbá más megyében - vagy több megyére kiterjedő -rendkívüli esemény felszámolásában segítség nyújtása a területileg illetékes szerveknek.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közvetlen irányítása alatthárom katasztrófavédelmi kirendeltség (Szekszárd, Paks, Dombóvár), kirendeltségenként egy-egy hivatásos tűzoltó-parancsnokság működik, szakmai felügyelete alatt pedig három önkormányzati tűzoltóság (Tamási, Tolna, Bátaszék) lát el tűzoltási és műszaki mentési feladatokat.


Annak reményében, hogy segíteni tudjuk az Ön tájékozódását egy esetleges veszélyhelyzet esetén szükséges teendőkről, magatartási szabályokról, szeretettel üdvözöljük honlapunkon.