Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Dátum Megnevezés
2023-02-08
Ellenőrzések és vizsgálatok
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. 

Jelenleg nincs releváns adat.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2024-06-18
Mérlegjelentés 2024. I. negyedév

Közzétéve: 2024-06-18
Mérlegjelentés 2023. IV. negyedév

Közzétéve: 2024-01-19
Mérlegjelentés 2023. III. negyedév

Közzétéve: 2023-10-03
Mérlegjelentés 2023. II. negyedév

Dátum Megnevezés
2024-06-18
Mérlegjelentés 2023. I. negyedév
2024-06-18
Mérlegjelentés 2022. IV. negyedév
2024-01-19
Mérlegjelentés 2022. III. negyedév
2023-10-03
Mérlegjelentés 2022. II. negyedév
2023-07-19
Mérlegjelentés 2022. I. negyedév
2022-10-26
Mérlegjelentés 2021. IV. negyedév
2022-10-26
Mérlegjelentés 2021. III. negyedév
2022-09-20
Mérlegjelentés 2021. II. negyedév
2022-09-20
Mérlegjelentés 2021. I. negyedév
2022-04-06
Mérlegjelentés 2021. IV. negyedév
2021-09-17
Mérlegjelentés 2020. IV. negyedév
2021-09-17
Mérlegjelentés 2020. III. negyedév
2021-09-17
Mérlegjelentés 2020. II. negyedév
2019-04-16
Mérlegjelentés 2018. I. negyedév
2019-04-16
Mérlegjelentés 2018. II. negyedév
2019-01-14
Mérlegjelentés 2017. IV. negyedév
2018-04-20
Mérlegjelentés 2017.III. negyedév
2017-12-22
Mérlegjelentés 2017. II. negyedév
2017-10-11
Mérlegjelentés 2017. I. negyedév
2017-07-14
Mérlegjelentés 2016. IV. negyedév
2017-05-24
Mérlegjelentés 2016. III. negyedév
2016-11-24
Mérlegjelentés 2016. II. negyedév
2016-11-24
Mérlegjelentés 2016. I. negyedév
2016-05-23
Mérlegjelentés 2015. IV. negyedév
2016-02-15
Mérlegjelentés 2015. III. negyedév
2015-10-28
Mérlegjelentés 2015. II. negyedév
2015-08-18
Mérlegjelentés 2015. I. negyedév
2015-07-17
Mérlegjelentés 2014. IV. negyedév
2015-04-16
Mérlegjelentés 2014. III. negyedév
2014-11-05
Mérlegjelentés 2014. II. negyedév
2014-10-17
2012. I. negyedéves mérlegjelentés
2014-10-17
2012. II. negyedéves mérlegjelentés
2014-10-17
2012. III. negyedéves mérlegjelentés
2014-10-17
2012. IV. negyedéves jelentés
2014-10-17
2013. I. negyedéves mérlegjelentés
2014-10-17
2013. II. negyedéves mérlegjelentés
2014-10-17
2013. IV. negyedéves mérlegjelentés
2014-10-17
2013. III. negyedéves mérlegjelentés
2014-10-14
Mérlegjelentés 2014. I. negyedév

Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Dátum Megnevezés
2024-07-11
Személyi juttatások 2023. II. negyedév
2024-04-15
Személyi juttatások 2023. I. negyedév
2024-01-19
Személyi juttatások 2022. IV. negyedév
2023-10-18
Személyi juttatások 2022. III. negyedév
2023-07-21
Személyi juttatások 2022. II. negyedév
2023-04-18
Személyi juttatások 2022. I. negyedév
2022-04-11
Személyi juttatások 2021. IV. negyedév
2022-01-17
Személyi juttatások 2021. III. negyedév
2021-10-15
Személyi juttatások 2021. II. negyedév
2021-07-15
Személyi juttatások 2021. I. negyedév
2021-04-15
Személyi juttatások 2020. IV. negyedév
2021-01-15
Személyi juttatások 2020. III. negyedév
2020-10-13
Személyi juttatások 2020. II. negyedév
2020-07-08
Személyi juttatások 2020. I. né.
2020-04-08
Személyi juttatások 2019. IV. né.
2020-01-20
Személyi juttatások 2019. III. né.
2019-12-18
2019. II. né.
2019-08-22
2019. I. né.
2019-01-22
Személyi juttatások 2018. III. negyedév
2018-11-06
Személyi juttatások 2018. II. negyedév
2018-07-26
Személyi juttatások 2018. I. negyedév
2018-04-16
Személyi juttatások 2017. IV. negyedév
2018-02-08
Személyi juttatások 2017. III. negyedév
2017-10-20
Személyi juttatások 2017. II. negyedév
2017-07-07
Személyi juttatások 2017. I. negyedév
2017-04-20
Személyi juttatások 2016. IV. negyedév
2017-02-08
Személyi juttatások 2016. III. negyedév
2016-11-24
Személyi juttatások 2016. II. negyedév
2016-07-25
Személyi juttatások 2016. I. negyedév
2016-05-05
Személyi juttatások 2015. IV. negyedév
2016-02-22
Személyi juttatások 2015. III. negyedév
2016-02-22
Személyi juttatások 2015. II. negyedév
2015-09-03
Személyi juttatások 2014. IV. negyedév
2015-09-03
Személyi juttatások 2015. I. negyedév
2015-04-08
Személyi juttatások 2014. III. negyedév
2015-04-08
Személyi juttatások 2014. II. negyedév
2014-11-11
Személyi juttatások 2013. IV. negyedév
2014-11-11
Személyi juttatások 2013. II. negyedév
2014-11-11
Személyi juttatások 2013. I. negyedév
2014-11-11
Személyi juttatások 2013. III. negyedév
2014-10-17
Személyi juttatások 2014. I. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az igazgatóság nem rendelkezik a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatokkal.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A közzététel a Központi Információs Közadat-nyilvántartás elektronikus felület alkalmazásával történik, az alábbi linken:

https://kif.gov.hu/adatszolgaltatasok/adat

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Dátum Megnevezés
2024-07-11
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2024 I. negyedév
2024-04-04
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2023 IV. negyedév
2024-03-26
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2023 III. negyedév
2023-10-03
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2023 II. negyedév
2023-07-20
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2023 I. negyedév
2023-04-13
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2022 IV. negyedév
2023-03-16
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2022 III. negyedév
2022-10-10
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2022 II. negyedév
2022-09-20
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2022 I. negyedév
2022-04-06
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2021 IV. negyedév
2022-02-18
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2021 III. negyedév
2021-10-18
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2021 II. negyedév
2021-09-16
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2021 I. negyedév
2021-04-29
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2020 II. negyedév
2020-07-08
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2020 I. negyedév
2020-06-11
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2019
2019-06-28
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2018
2018-05-15
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2017
2017-04-10
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2016
2016-05-25
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2015
2015-04-03
Európai Unió által támogatott fejlesztések 2014