Tűzmegelőzés aloldal fejlécképe

Tűzmegelőzés

A tűzmegelőzés a tűzvédelem alrendszere, a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell teljesíteni.

A tűzmegelőzési feladatokat a Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály látja el.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben előírtak értelmében a hatósági ügyek intézését a "Szakmai tájékoztatók" elnevezésű főmenüből és a baloldali menüből elérhető információkkal, útmutatókkal és tájékoztatókkal kívánjuk segíteni.

Hatóság megnevezése: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Illetékessége Tolna vármegye közigazgatási területére terjed ki.

Cím/postacím: 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15.

Telefonszám: 74/504-700

E-mail: gbyan.gvgxnefnt@xngirq.tbi.uh

Ügyfélfogadás: telefonon előre egyeztetett időpontban

Kapcsolattartók:

Kosztolányi Péter tű. alezredes

Kovács Tamás tű. százados

Olasz Tamás tű. százados