Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2023-03-16
Elérhetőségi adatok

Dátum Megnevezés
2023-03-16
Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz címzett közérdekű bejelentéseket és panaszokat az ügyfélszolgálati irodához a fenti címen lehet elektronikus levélben vagy postai úton eljuttatni. A bejelentéseket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerint intézzük.

Közzétéve: 2023-05-11
Ügyfélfogadás

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2017-09-21
Szervezet

Jelenleg nincs archivált anyag.

A katasztrófavédelem vezetői

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve: 2019-12-10
Az igazgatóság vezetői

Jelenleg nincs archivált anyag.


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
Közzétéve: 2022-03-29
Tűzoltóságok

Közzétéve: 2022-03-29
Katasztrófavédelmi kirendeltségek

Dátum Megnevezés
2023-02-08
Tűzoltóságok

Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Lapok

Az igazgatóság nem alapított önálló lapot

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Dátum Megnevezés
2023-02-08
BM ügyfélszolgálat_archivum

Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Jelenleg nincs archivált anyag vagy nem releváns.